Príspevok na opatrovanie pre poberateľov dôchodku sa krátiť nebude

Poslankyňa NR SR Jana Žitňanská predložila na septembrovú schôdzu parlamentu návrh novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP), týkajúci sa peňažného príspevku (PP) na opatrovanie a na októbrovej schôdzi parlament túto novelu s menšími úpravami schválil. Čo sa tým mení?

Nariadenie vlády o ustanovení výšky hodinovej sadzby osobnej asistencie a príspevku na opatrovanie

Vláda schválila 8. 6. 2022 nariadenie, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a príspevku na opatrovanie od 1. júla 2022.