Príspevok na opatrovanie pre poberateľov dôchodku sa krátiť nebude

Poslankyňa NR SR Jana Žitňanská predložila na septembrovú schôdzu parlamentu návrh novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP), týkajúci sa peňažného príspevku (PP) na opatrovanie a na októbrovej schôdzi parlament túto novelu s menšími úpravami schválil. Čo sa tým mení?

Nariadenie vlády o ustanovení výšky hodinovej sadzby osobnej asistencie a príspevku na opatrovanie

Vláda schválila 8. 6. 2022 nariadenie, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a príspevku na opatrovanie od 1. júla 2022.

Vekové diskriminačné ustanovenia v zákone o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP stratili účinnosť

V stredu 20. mája 2020 bol v Zbierke zákonov SR pod číslom 124/2020 Z.z. zverejnený Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 16/2018-104 z 2. apríla 2020 vo veci nesúladu zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 

Vyplácať odmenu osobnému asistentovi v hotovosti alebo bezhotovostne na účet?

Zbytočnosť otázky je len zdanlivá. Pokiaľ totiž máte priznaný vyšší rozsah osobnej asistencie, niekoľko rokov uzatvorenú zmluvu o výkone osobnej asistencie s tým istým človekom a počas doby trvania zmluvy mu odmenu vyplácate v hotovosti, môžete nevedomky porušovať zákon. 

Nový zákon o občianskych preukazoch

Dňa 28. októbra 2019 schválila NR SR zákon o občianskych preukazoch. Vyšiel v zbierke zákonov pod číslom 395/2019 Z. z. a účinnosť nadobúda 1. decembra 2019. Dôvodom novej právnej úpravy je najmä vytvorenie právneho rámca na vydávanie občianskych preukazov bez podoby tváre, ktorý je jedným z predpokladov na spustenie elektronického zdravotníctva do praxe.