GAAD 2024: Čo je prístupnosť a prečo je dôležitá?

Pri príležitosti Svetového dňa povedomia o prístupnosti (Global Accessibility Awareness Day), ktorý si od roku 2012 pripomíname vždy tretí májový štvrtok, priniesla spoločnosť GoodRequest a ÚNSS odpoveď na otázku, čo je prístupnosť a prečo je dôležitá.

Od júla sa zvyšujú príspevky na opatrovanie a osobnú asistenciu

Vláda SR schválila nariadenie MPSVaR SR, ktoré od 1. júla 2024 stanovuje základnú výšku opatrovateľského príspevku na 615,50 € mesačne a zvýšenie hodinovej sadzby osobnej asistencie zo súčasných 5,52 eur na 5,83 €. Úpravy sa prejavia u vyše 84 000 ich poberateľov a z kapitoly rezortu pôjde na tento účel ešte v tomto roku takmer 33 miliónov eur. 

Príspevok na opatrovanie pre poberateľov dôchodku sa krátiť nebude

Poslankyňa NR SR Jana Žitňanská predložila na septembrovú schôdzu parlamentu návrh novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP), týkajúci sa peňažného príspevku (PP) na opatrovanie a na októbrovej schôdzi parlament túto novelu s menšími úpravami schválil. Čo sa tým mení?

Nariadenie vlády o ustanovení výšky hodinovej sadzby osobnej asistencie a príspevku na opatrovanie

Vláda schválila 8. 6. 2022 nariadenie, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a príspevku na opatrovanie od 1. júla 2022.

Vekové diskriminačné ustanovenia v zákone o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP stratili účinnosť

V stredu 20. mája 2020 bol v Zbierke zákonov SR pod číslom 124/2020 Z.z. zverejnený Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 16/2018-104 z 2. apríla 2020 vo veci nesúladu zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia