Ani nevidiacim neprejdú tri krížiky. Podpísať sa musí vedieť každý!

Komu by sa pri spomienkach na škôlku nevybavila vôňa plastelíny, zvuk trhaného a krčeného papiera či nadšenie z objavovania prečudesných línií, ktoré sa objavili na fólii po jedinom ťahu perom? 

Ako sú deti so zrakovým postihnutím pripravené na nástup do školy?

V termíne od 1. do 30. apríla posudzovali psychológovia, špeciálni pedagógovia a pedagógovia všetkých ZŠ školskú zrelosť detí, t. j. mentálnu, telesnú a emocionálnu úroveň budúcich prvákov.

Pite plnými dúškami z dobrých kníh (John Wooden)

Studničkou nech je vám aj Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici, ktorá ľudí s rôznym druhom znevýhodnenia napája už druhé desaťročie. Z čiaš literárnych, ale i prostredníctvom pravidelného premietania filmov s audio komentárom, výstav najlepších snímok fotografickej súťaže ÚNSS Cesta svetla či podujatiami s nálepkou blindfriendly, aj kultúrnymi a umeleckými všeobecne.