Ako si časopis objednať?

Rok 2024 s časopisom Dúha

Máme vás v oku, a preto vám každé dva mesiace môžeme šiť na mieru. Zamerať sa na špecifické témy súvisiace so zrakovým postihnutím, priniesť aktuálne informácie o integračných aktivitách, o vzdelávacích, kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach s nálepkou blindfriendly, o možnostiach trávenia voľného času, o vývoji technickom a technologickom a o aktuálnej legislatíve. Slovom, sledujeme módne trendy a ovládame najmodernejšie strihy 😉

 

Dúha až k vám

organizačné zložky ÚNSS (krajské strediská, krajské rady a základné organizácie) budú náš dvojmesačník aj naďalej dostávať vo zväčšenej čiernotlači zdarma;

členovia, klienti, priaznivci a čitatelia so zrakovým postihnutím, ktorí preferujete zväčšenú čiernotlač priamo do vlastnej poštovej schránky, máte možnosť objednať si ju len za cenu poštovného (9 € za všetkých šesť čísiel);

Dúha v Braillovom písme, rovnako ako elektronická verzia časopisu vám budú aj naďalej distribuované bezplatne.

 

Stačí jediné

Na to, aby ste sa do Dúhy mohli začítať včas, stačí jediné – objednať si ju. Objednávací formulár si môžete vyžiadať na ktoromkoľvek krajskom stredisku, alebo stiahnuť z odkazu nižšie. Vyplnený a podpísaný ho pošlite na adresu Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava. Akékoľvek otázky smerujte na duha@unss.sk alebo na číslo 0907 103 366.

 

Formulár na objednanie časopisu Dúha na rok 2024, formát doc, 51 kB