Kontakt

Kontakty

Pochvaly, pohany, podnety, námety i príspevky nám môžete posielať písomne na adresu Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 841 04 Bratislava alebo e-mailom na duha@unss.sk. Určite sa im budeme venovať.

Kto k vám jednotlivé čísla vyprevádza?

Dušana Blašková, ktorá pre vás vyberá témy, píše články, vyhľadáva, oslovuje a naháňa prispievateľov a vôbec zostavuje celé číslo.

Michaela Hajduková, ktorá si ho vždy pozorne prečíta a prezrie od nadpisu po tiráž, aby bol jazyk svieži a čistý a žiadne gramatické či štylistické škandály vás pri listovaní nerušili.

Mária Majerčáková a Peter Teplický, ktorí bdejú nad tým, aby naša internetová stránka kráčala s dobou a aby sa mohla hrdiť prívlastkom prístupná. Nech si u nás bez obáv, že ho zmetú vlny, môže zasurfovať naozaj každý!

Naša redakcia

V súčasnosti je našou jedinou stálou prispievateľkou Eliška Fričovská, ktorá nás pravidelne zásobuje správami o verejnej zbierke ÚNSS Biela pastelka, ale aj inými projektami našej organizácie. Za ostatnými menami, ktoré pod článkami zočíte, sa ukrývajú naši hostia.