Časopis

Dúha

Dvojmesačník Únie o Hlavných Aktivitách vznikol pred vyše dvadsiatimi rokmi. Dlho si medzi nami nažíval ako interný spravodajca, v roku 2017 sme však usúdili, že je čas prekročiť svoj vlastný tieň a pomohli sme mu stať sa sociálnym časopisom. Dnes sú našimi čitateľmi nielen nevidiaci, prakticky nevidiaci a slabozrakí ľudia, ale aj ich rodiny, priatelia, pracovníci vzdelávacích, kultúrnych, športových a spoločenských inštitúcií, ktoré s touto cieľovou skupinou už spolupracujú, alebo hľadajú informácie a inšpirácie, ako im svoje služby sprístupniť. Pravdaže, články, ktoré raz za dva mesiace do aktuálneho čísla zviažeme, sú určené aj širokej verejnosti, ktorá by sa o každodennosti so zrakovým postihnutím chcela dozvedieť niečo viac. Napríklad o činnosti ÚNSS (našich kampaniach a projektoch), či o príslušnej národnej i medzinárodnej legislatíve. U nás môžete získať tipy na trávenie voľného času, prečítať si rozhovory s ľuďmi z radov nevidiacich a slabozrakých, naďabiť na pozvánky do prístupných múzeí a galérií, vyhľadávame však aj zaujímavosti na tému oči a zrak a novinky v sortimente kompenzačných a optických pomôcok, čo sa takisto môže hodiť. Nezriedka ale zaradíme aj rubriku Z histórie, kde sa tiež zmestí veľa pozoruhodného.

Vydávanie časopisu Dúha finančne podporuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Logo Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

 

Dúhovka

Dúhovku vám servírujeme na dezertnom tanieriku a podávame s voňavou kávičkou. Je to publikácia o umení a kultúre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorú raz ročne vhadzujeme do komínov našich čitateľov. No, my ako my! Jeden taký starší pán to za nás robí. A keď sa zo stránok Dúhovky sfúknu všetky sadze, objavia sa portréty ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí sa venujú napr. umeleckému drotárstvu, fotografovaniu, kresleniu komiksov, ilustráciám detských kníh, grafickým návrhom športových kombinéz, niekoľko strán sme už aj pretancovali v rytme valčíka či rumby. Priestor si ale vždy vyčleníme aj na pozvánky do najrôznejších inštitúcií, kde majú nevidiaci, prakticky nevidiaci a slabozrakí dvere otvorené dokorán. Vďaka Dúhovke môžete nahliadnuť do zbierkových fondov viacerých múzeí a galérií, vkročiť do manéže a v cirkuse naslepo si skúsiť umenie žonglérske či akrobatické, vychutnať si film, divadelné predstavenie, dokonca balet s audiokomentárom. Prelistovať sa môžete k najrôznejším spôsobom, ako priblížiť výtvarné umenie aj ľuďom so zrakovým postihnutím, ako sa pre nich tvoria obrázky, ako vnímajú módu či ako sa dá v odeve a opaskoch mimoriadne esteticky spropagovať Braillovo písmo. Čo vám budeme hovoriť? Porozhliadnite sa po zákutiach našej stránky a presvedčíte sa, že ľudia so zrakovým postihnutím nie sú len pasívnymi prijímateľmi, ale že umelecké a kultúrne hodnoty dokážu vytvárať aj sami.

Vydávanie publikácie o umení a kultúre ľudí so zrakovým postihnutím Dúhovka finančne podporuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Logo Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

O čo nám ide?

Vedie nás túžba ponúknuť špecifický obsah a predísť možnému informačnému deficitu ľudí so zrakovým postihnutím. Autori periodík určených pre širokú verejnosť sa totiž týmto témam v dostatočnom rozsahu nevenujú a neraz sa ani nedokážu ponoriť do (pre nás) potrebnej hĺbky. Navyše, dostupné texty nemusia byť vždy prístupné.

Vydávaním a rozširovaním špecifických informácií chceme:

  • napĺňať ideu rovnosti príležitostí a neustále tým zvyšovať kvalitu života nevidiacich a slabozrakých;
  • prispievať k osobnostnému rozvoju a integrácii nevidiacich a slabozrakých do spoločnosti;
  • zvyšovať právne povedomie ľudí so zrakovým postihnutím, poskytovať im sociálno-právne poradenstvo a poradenstvo pre rodiny s nevidiacim alebo slabozrakým členom;
  • podporovať profesionálny rozvoj ľudí so zrakovým postihnutím a poskytovať odborné informácie potrebné na výkon zamestnania;
  • vytvárať platformu na výmenu skúseností a na poradenstvo v oblasti sociálnej rehabilitácie, informácií o ponuke kompenzačných pomôcok a aktivitách súvisiacich s prekonávaním dôsledkov zrakového postihnutia;
  • zvyšovať povedomie odbornej i laickej verejnosti o možnostiach ľudí so zrakovým postihnutím;
  • inšpirovať vzdelávacie, kultúrne, športové a iné inštitúcie, ako vytvoriť bezbariérové prostredie a prístupný obsah aj pre nevidiacich a slabozrakých.

Dúhu i Dúhovku si môžete čítať na našej stránke, ak však túžite po vôni a šušťaní papiera, nech sa páči! Naše periodiká vychádzajú vo zväčšenej čiernotlači i v Braillovom písme, stačí o ich zasielanie prejaviť záujem a poslať nám objednávku.

Ako si časopis objednať?