Euro k euru

Zvýšiť finančnú gramotnosť ľudí so zrakovým postihnutím (ZP), pomôcť im získať potrebné vedomosti a praktické zručnosti pri rozpoznávaní mincí a bankoviek, zorientovať sa v bankových produktoch, v (ne)prístupnom internetovom bankovníctve a bankových mobilných aplikáciách, podať tipy, ako si vytvoriť domáci rozpočet, upozorniť na hroziace podvody. 

Dianie v ÚNSS TELEGRAFICKY

Čo všetko sa v udialo v našej organizácii predchádzajúci mesiac? K akým pripravovaným legislatívnym zmenám sme sa vyjadrovali, kde a s kým rokovalo vedenie, čím žijú naše krajské strediská, základné, dokonca i partnerské organizácie? Kde sa chystajú prístupné podujatia, prednášky, koncerty, vzdelávanie či iné kratochvíle, na ktorých by bolo dobré sa zúčastniť? 

Jednotné európske preukazy pre ľudí so zdravotným postihnutím

Začiatkom septembra minulého roku predložila Európska komisia (EK) návrh smernice, ktorou sa upravujú podmienky zavedenia európskeho preukazu osôb so zdravotným postihnutím (ZP) a európskeho parkovacieho preukazu. 

Na východe sa opäť chystá denný detský letný tábor

Vlani KS ÚNSS Košice naplnilo jeden prázdninový týždeň spoločenskými hrami, súťažami v rozoznávaní vôní a reliéfnych obrázkov, výletom do najväčšieho prírodného bludiska v strednej Európe, prehliadkou historických hodín a kuchynských, lekárenských a poštových váh. Program bol taký pestrý, že 

Popustite uzdu fantázii a využite grant ÚNSS

Všetky organizačné zložky, teda základné organizácie, kluby, krajské rady a krajské strediská sa aj tento rok môžu uchádzať o finančnú podporu svojich aktivít. A keďže nastávajúce mesiace bude v ÚNSS najčastejšie skloňovaným slovom prístupnosť, grantová komisia sa rozhodla začleniť ju aj do aktuálnej výzvy. 

Niekoľko riadkov, ktoré ukrývajú roky obetavej práce

Aj my – nevidiaci a slabozrakí máme svoju galériu. Nejde však o zbierku umeleckých predmetov, ale o takú sieň slávy, akú mávajú zaslúžilí športovci či hviezdy pop music. Reč je o virtuálnej sieni na webe ÚNSS plnej profilov osobností, 

Zlatými literami v našej pamäti

Mimoriadne láskavý a úctivý pán, gentleman v pravom slova zmysle. Vždy usmiaty a pokojný, vždy pripravený podať pomocnú ruku nielen svojej rodine, ale predovšetkým svojim žiakom a komunite nevidiacich a slabozrakých. V piatok 12. januára nás navždy opustil Imrich Bartalos.