Mestské ocenenie našej pracovníčke Milene Pančíkovej

Začiatkom marca sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva v Brezne, počas ktorého si pani Milena Pančíková, inštruktorka sociálnej rehabilitácie z KS ÚNSS v Banskej Bystrici prevzala Cenu primátora za dlhoročnú obetavú prácu v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Ako sú deti so zrakovým postihnutím pripravené na nástup do školy?

V termíne od 1. do 30. apríla posudzovali psychológovia, špeciálni pedagógovia a pedagógovia všetkých ZŠ školskú zrelosť detí, t. j. mentálnu, telesnú a emocionálnu úroveň budúcich prvákov.