Prístupnosť webových sídel očami vývojára

Počas pracovných dní ho môžete nájsť za počítačom, cez víkend stretnúť v turistickom v horách alebo v cyklistickom na cestách, počas dovolenky prakticky kdekoľvek na svete. Na stránky dúhové som ho však pozval kvôli stránkam internetovým. 

Tvorte aj vy hmatateľnú budúcnosť e-shopu levočskej knižnice

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči zriadila pomerne nedávno e-shop. Je to v podstate ďalšia stanica, z ktorej sa Braillovo písmo, bodová a reliéfna grafika vypravujú k záujemcom priamo domov.