Všetkým odvážlivcom!

Keď sa les pri Tomášovskom dome otriasol zo všetkých našich letných huncútstiev, opäť doň potichu vkĺzli tajomné duchy a dušky, primihotali svetlonosy, aby si konečne trošku pomátožili. Tetka Brenčíčka vraví, že k nám sa neodvážia, že čisté svedomie detí im je protivné, stará mama ale radšej celý dom vždy poriadne premodlí. Vie ona svoje! 

Zrnká, ktoré opantali svet

Jedni hovoria o staroarabskom kahva alebo gahvah, iní za tým vidia turecké kahweh. Najväčšia skupina sa ale prikláňa k názvu etiópskeho regiónu Kaffa, ktorý je za pravlasť kávovníka považovaný azda najčastejšie. My sa, vďakabohu, o pôvode slova káva škriepiť s nikým nemusíme a môžeme rovno prejsť k voňavým a chutným momentom histórie. 

Dejiny písané Devínom

Pridajte sa, miesta je dosť! Či už prídete po vode alebo po súši, čakáme vás na križovatke niekdajšej Jantárovej a Podunajskej cesty, pri kamennej Moravskej bráne. Prevedieme vás rozsiahlym hradným areálom, ktorého múry a majestátne bralo uchovávajú neuveriteľných 70 storočí. 

Umenie ukryté v pixeloch

Od farby, rudky, uhlíka a ceruzky k počítaču, od infografiky k portrétom, krajinkám, obrazom pre deti i dospelých, pohľadniciam, letákom, plagátom, pozvánkam, logám, knižným ilustráciám, k designovaniu obalov CD a hračiek. Taká bola umelecká cesta Markéty Evjákovej, ktorej dnes prenechám slovo. 

Od zdvihnutej opony k filmovej klapke

Takmer 20 divadelných sezón, 1300 odohraných predstavení, 25 nevidiacich a slabozrakých hercov, 160 javiskových vystúpení ročne, 2 filmy o živote, práci, problémoch i túžbach súboru a (zatiaľ) 2 série 13-dielneho jemne fabularizovaného dokumentu.

Pamiatkari nie sú nepriatelia debarierizácie

Aj my – ľudia, ktorí máme okrem zrakového postihnutia aj obmedzenia pohybu –, by sme sa radi dostali do všetkých verejných budov. Veď aj my potrebujeme vybaviť množstvo všelijakých záležitostí či už na úradoch samosprávy alebo štátnej správy a, pravdaže, aj nám sa žiada kultúrneho vyžitia.