ÚNSS architektom a projektantom

Vo štvrtok 21. marca sa v priestoroch spoločnosti REMING CONSULT, a. s., v Žiline konalo školenie pod názvom Princípy aplikácie špeciálnych reliéfnych prvkov pre osoby so zrakovým postihnutím v projektovej dokumentácii v nadväznosti na ich praktické využívanie. Školenie viedli dámy z KS ÚNSS Banská Bystrica Ivana Frčová a Vladimíra Ezr, 

Pamiatkari nie sú nepriatelia debarierizácie

Aj my – ľudia, ktorí máme okrem zrakového postihnutia aj obmedzenia pohybu –, by sme sa radi dostali do všetkých verejných budov. Veď aj my potrebujeme vybaviť množstvo všelijakých záležitostí či už na úradoch samosprávy alebo štátnej správy a, pravdaže, aj nám sa žiada kultúrneho vyžitia. 

Ako vedia, kam majú ísť?

Základným biologickým princípom života každého živého organizmu je prežiť a rozmnožiť sa. Tému rozmnožovania si nateraz odpustime a venujme sa tej úplne zásadnej, prežitiu. Ako však prežiť v prostredí plnom fyzických prekážok, číhajúcich nástrah a predátorov 

Ako na tvorbu hmatových máp

V septembri roku 2019 sa skončil projekt „Softvér na tvorbu hmatových orientačných máp“, ktorý realizovala firma AI-MAPS s. r. o. Pri realizácií projektu pomáhali aj zástupcovia Stavebnej fakulty STU v Bratislave a zástupcovia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Projekt bol finančne podporený zo zdrojov Európskej únie.