Ako na tvorbu hmatových máp

V septembri roku 2019 sa skončil projekt „Softvér na tvorbu hmatových orientačných máp“, ktorý realizovala firma AI-MAPS s. r. o. Pri realizácií projektu pomáhali aj zástupcovia Stavebnej fakulty STU v Bratislave a zástupcovia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Projekt bol finančne podporený zo zdrojov Európskej únie. 

 

Ale vráťme sa na začiatok, október 2018, kedy projekt uzrel svetlo sveta. Cieľom projektu bolo vytvorenie webového softvéru pre automatizovanú tvorbu výstupov pre 3D tlač hmatových orientačných máp.

 

Pomohla 3D tlač

Technológia 3D tlače bola zvolená pre jej pomerne dobrú dostupnosť a malé prevádzkové náklady. Riešitelia projektu sa sústredili na tvorbu hmatových orientačných máp verejných budov a priestranstiev. Keďže tvorba tyflografických plánov na Slovensku nie je veľmi rozšírená a chýba aj metodika, možno povedať, že riešitelia vstupovali na neprebádané územie. Museli definovať jednotlivé hmatové prvky, ktoré reprezentovali rôzne časti budov. Tieto prvky boli rozdelené do štyroch skupín: líniové prvky, plošné prvky, bodové prvky a Braillovo písmo. Tieto hmatové prvky boli aj predmetom testovania, v ktorom ľudia so zrakovým postihnutím z radov zamestnancov a členov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska hodnotili vzorky vyhotovené 3D tlačou. Na základe ich postrehov sa jednotlivé prvky vylepšovali. Počas pilotného testovania sa zistilo, že najväčším problémom dosiahnuť optimálne výsledky, bolo Braillovo písmo. Ale po sérií testov sa aj tu podarilo dosiahnuť uspokojivé výsledky.

 

Ukončenie projektu seminárom

V septembri bol projekt ukončený informačným seminárom, na ktorom sa zúčastnili rôzne reprezentatívne organizácie ľudí so zrakovým postihnutím. Riešitelia projektu na seminári jeho účastníkov oboznámili s 3D tlačou, celým projektom, jeho priebehom aj problémami pri jeho riešení a samotnou webovou platformou a jej funkcionalitami. Projekt medzi účastníkmi vyvolal značný záujem sprevádzaný bohatou diskusiou.

Riešitelia projektu avizovali ďalší vývoj softvéru aj po ukončení projektu. Veríme, že prispeje k väčšiemu rozšíreniu hmatových orientačných máp na Slovensku a pomôže lepšej orientácií ľudí so zrakovým postihnutím vo verejných budovách a priestoroch.

 

Pavol Korček

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *