Pobyt pre ľudí so zrakovým postihnutím a ich najbližších príbuzných

Čo zrakové postihnutie prináša a čo berie, aká forma pomoci je účinná a aká môže, naopak, uškodiť či dokonca ohroziť. Toto všetko treba vedieť, ak máte niekoho s vážnym poškodením zraku nablízku. 

Deň bielej palice 2019

V utorok 15. októbra sme v 49 mestách a na 54 priechodoch pre chodcov zisťovali, ako vodiči dodržiavajú literu Zákona o cestnej premávke 8/2009 Z. z. V užšom centre Bratislavy sme sledovali, či rešpektujú Vyhlášku č. 532/2002 Z. z. Slovom, ako sú na tom dopravné a architektonické bariéry z hľadiska ľudí so zrakovým postihnutím. 

Ako na tvorbu hmatových máp

V septembri roku 2019 sa skončil projekt „Softvér na tvorbu hmatových orientačných máp“, ktorý realizovala firma AI-MAPS s. r. o. Pri realizácií projektu pomáhali aj zástupcovia Stavebnej fakulty STU v Bratislave a zástupcovia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Projekt bol finančne podporený zo zdrojov Európskej únie. 

Správa komisie Fondu individuálneho darcovstva

Indikátor hladiny i farieb, Zeitgeist, kuchynská váha, Penfriend2, digitálny hlasový záznamník, digitálne čítacie zariadenie s hlasovým výstupom i bez neho, elektronické čítacie lupy, mobilné telefóny, programy Corvus a ZoomText, notebook. Toto všetko vám pomáha aj vďaka Fondu individuálneho darcovstva. 

Jedným očkom do informačných stánkov

Prešovčanky sa usalašili v informačných stánkoch, ale kto sa ich chcel na niečo opýtať, musel najprv zložiť skúšku. Prísť k nim! Kde sa vzala, tu sa vzala, pred stolmi s rôznymi strojmi a prístrojmi, všakovakými hrami a simulačnými okuliarmi, odrazu stála zebra. Dokonca s umelou vodiacou líniou, signálnym a varovným pásom. Biele palice boli po ruke, inštrukcie takisto.