Správa komisie Fondu individuálneho darcovstva

Indikátor hladiny i farieb, Zeitgeist, kuchynská váha, Penfriend2, digitálny hlasový záznamník, digitálne čítacie zariadenie s hlasovým výstupom i bez neho, elektronické čítacie lupy, mobilné telefóny, programy Corvus a ZoomText, notebook. Toto všetko vám pomáha aj vďaka Fondu individuálneho darcovstva. 

 

Vo februári t. r. sme zverejnili výzvu na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Fondu individuálneho darcovstva, ktorý bol určený výlučne na dofinancovanie doplatku za kúpu kompenzačných pomôcok schválených Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Od marca do augusta sa komisia zaoberala dvanástimi žiadosťami a všetkým príspevok schválila. Kvôli výškam požadovaných doplatkov na vybranú kompenzačnú pomôcku a možnostiam samotného fondu bola však v niektorých prípadoch nútená priznať iba čiastočný príspevok. Celková suma, ktorú sme prostredníctvom Fondu individuálneho darcovstva v roku 2019 prerozdelili, sa vyšplhala na 1926,93 EUR, čím FID na rok 2019 úplne dočerpala.

Komisia FID odporúča Ústrednej rade ÚNSS otvoriť fond aj v roku 2020, avizuje však spresnenie kritérií schvaľovania jednotlivých príspevkov. O zmenách vás budeme informovať na stránkach časopisu Dúha.

 

Dušana Blašková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *