V Bruseli o ľuďoch so zdravotným postihnutím

Druhá polovica mája patrila v belgickej metropole výročnému valnému zhromaždeniu Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF) a 5. Európskemu parlamentu ľudí so zdravotným postihnutím (ZP).

Slovenskú republiku reprezentovali predseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR Branislav Mamojka a predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Ján Podolinský.

 

Ján Podolinský v Európskom parlamente pred bannermi Európskeho parlamentu a Európskeho fóra zdravotného postihnutia.
Ján Podolinský v Európskom parlamente

 

Výročné valné zhromaždenie EDF

Zástupcovia národných i nadnárodných organizácií zastupujúcich ľudí so ZP, hodnotili 22. mája uplynulý kalendárny rok a naplánovali aktivity na nasledujúce obdobie. Vlaňajšok sme si pripomenuli správou o výsledkoch činnosti (v nej aj prezentáciou aktivít samostatných pracovných skupín pre ženy a mladých) a hospodárenia, ktoré delegáti jednomyseľne schválili. V ďalšej časti rokovania boli prediskutované plánované aktivity a rozpočet na nasledujúce obdobie (tieto boli s malými objasneniami v diskusii delegátmi schválené) a Manifest EDF k voľbám do Európskeho parlamentu v roku 2024. Dokument by mal poslúžiť EDF a všetkým jeho členom v jednotlivých krajinách starého kontinentu ako apel na kandidátov za europoslancov, aby vo svojej agende viac dbali na potreby osôb so ZP. Manifest v slovenskom jazyku si môžete prečítať kliknutím na odkaz www.edf-feph.org. O slovo sa prihlásila aj pracovná komisia, ktorá sa venuje reforme EDF. Delegátom boli predložené smery, akými sa možno vybrať v snahe omladiť organizáciu, resp. zapojiť väčšie množstvo ľudí do jej riadenia a jej pracovných skupín.

Rokovanie viedol prezident EDF Yannis Vardakastanis, ktorý stojí na čele od jeho vzniku v roku 1996. Celý priebeh rokovania bol prepisovaný do textovej podoby a zobrazovaný na premietacom plátne. Tlmočenia do posunkových jazykov si delegáti zabezpečovali vo vlastnej réžii. Viac podrobností o rokovaní ako aj o agende sa dozviete na webovej stránke EDF.

 

Prezident EDF Yannis Vardakastanis za rečníckym pultom v rokovacej sále Európskeho parlamentu číta svoj prejav písaný Braillovým písmom.
Prezident EDF Yannis Vardakastanis za rečníckym pultom

 

Európsky parlament osôb so zdravotným postihnutím

Zástupcovia ľudí so ZP s celej Európy boli na 23. mája pozvaní aj do priestorov Európskeho parlamentu, kde jeho predsedníčka spolu s EDF zorganizovala 5. Európsky parlament osôb so zdravotným postihnutím. Na úvod sa prítomným prihovorili predsedníčka EP Roberta Metsola, podpredsedníčka Európskej komisie Věra Jourová, európska ombudsmanka Helena Dalli, eurokomisár pre krízový manažment Janez Lenarčič a prezident Európskej únie nevidiacich (EBU) Wolfgang Angermann, nasledovala diskusia, v ktorej vystúpili europoslanci z Poľska, Španielska, Maďarska, Českej republiky, Írska, Malty a ďalších členských krajín. A aké témy sme otvorili? Pozornosť sa sústredila na problémy pri dôstojnom živote ľudí so ZP, zvlášť žien, ktoré sú napriek prijatým pravidlám a predpisom naďalej podrobované nútenej sterilizácii. Hovorilo sa o vzdelávaní, prístupnosti informácií, osobitná pozornosť sa venovala krízovej situácii na Ukrajine a sťaženým životným podmienkam ľudí so ZP vo vojnovej zóne. Niektorí delegáti poukázali na problém s rastúcimi cenami energií a úhradou životných nákladov osôb so ZP, ktorí majú obmedzené možnosti príjmu. Len na okraj dodám, že spolu vystúpilo 25 diskutujúcich, samotného zasadnutia sa zúčastnilo viac než 700 delegátov a ich asistentov zo všetkých krajín EÚ.

 

Predseda Afrického združenia osôb so ZP za rečníckym pultom. Na sebe má typický africký odev. Na fotografii je vidieť obrovský monitor, kde sa premieta vystúpenie. V spodnej časti vidieť prepis prejavu v reálnom čase.
Príhovor zástupcu Afrického združenia osôb so ZP

 

Stretnutie s europoslancami

Zasadnutie v Bruseli bolo príležitosťou osobne sa pozhovárať s Luciou Ďuriš Nicholsonovou a Martinom Hojsíkom. Odprezentovali sme im aktuálne riešené záležitosti (okrem iného spoločný európsky preukaz osôb s ŤZP, označovanie obalov výrobkov reliéfnymi značkami a obavy z opomenutia osôb so ZP pri nasadzovaní aplikácií umelej inteligencie) a prediskutovali sme možnosti ich implementácie priamo v európskej legislatíve. Naši europoslanci nám prisľúbili podporu a súčinnosť. Zároveň nás vyzvali, aby sme vyvíjali aktivity smerom k europoslancom, a ubezpečili nás, že náš hlas má váhu.

 

Na fotografii sa zhovárajú europoslanec Martin Hojsík s našimi zástupcami
Ján Podolinský a Branislav Mamojka s europoslancom Martinom Hojsíkom

 

Ján Podolinský

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *