Dobrá linka, to je nádej po beznádeji

Tri linky pomoci, dva pomáhajúce weby, špeciálny on-line projekt, výjazdový Krízový intervenčný tím, štyri krízové služby Káčko, Klub Machovisko a Psychologické laboratórium VR. To všetko zastrešuje občianske združenie IPčko, ktoré, chtiac byť k dispozícii naozaj všetkým, založilo 6 rokov po svojom vzniku Dobrú linku – anonymnú psychologickú poradňu pre mladých ľudí so zdravotným postihnutím.

Svoje služby poskytuje v pracovných dňoch od 15:00 do 20:00, bezplatne a anonymne prostredníctvom chatu a e-mailu, s ľuďmi, ktorí pri komunikácii využívajú slovenský posunkový jazyk, sa spájajú prostredníctvom videohovorov.

„Na našej linke pomoci IPčko.sk sme mali približne 20 % kontaktov s ľuďmi, u ktorých sme vnímali určité špecifické komunikačné potreby. Nedokázali sme na ne adekvátne reagovať a istý čas sme ani nevedeli, z čoho taký spôsob vyjadrovania pramení. Pátrali sme po príčine a z rozhovorov napokon vyplynulo, že príčinou je zdravotné postihnutie,“ vrátila sa k začiatkom programová riaditeľka a psychologička IPčka Dominika Rajznerová. „Veľmi sme chceli pomôcť aj im, zvlášť preto, že sa na nás obracali s naozaj náročnými témami. Aby sme im mohli byť plnohodnotne k dispozícii, museli sme sa na to pripraviť – oboznámiť naše psychologičky a špeciálne pedagogičky so špecifikami komunikácie s ľuďmi s jednotlivými druhmi zdravotného postihnutia a internetovú stránku navrhnúť tak, aby na nej bez problémov našli všetko potrebné aj používatelia rôznych kompenzačných pomôcok a technológií. Podarilo sa a v roku 2018 sme spustili Dobrú linku.“

Dobrá linka je on-line psychologická poradňa, špeciálne určená pre ľudí so zdravotným postihnutím. V tíme pracovníkov sú odborníci, vyškolení v poskytovaní psychologického a sociálneho poradenstva dištančnou formou a v krízovej intervencii, niektorí majú so zdravotným postihnutím osobnú skúsenosť, iní ju zas nadobudli z blízkeho okolia či v predošlých zamestnaniach. Dôležitosť špecializovanej linky dôvery podčiarkuje aj fakt, že len vlani sa zaoberali takmer štyrmi tisíckami žiadostí o pomoc či radu (prostredníctvom chatu ich kontaktovalo 1547 ľudí, e-mailom 2392, možnosť komunikovať cez videohovor využilo 54 ľudí). Najpočetnejšiu skupinu tvoria teenageri a mladí ľudia do 30 rokov, ale do štatistiky sa dostali aj údaje o deťoch do 9 rokov či ľuďoch nad 65, pomer žien a mužov je 55:42 (zvyšné 3 % pohlavie neuviedli).

„S ľuďmi, ktorí sa nám ozývajú, sa riešenie snažíme nájsť čo najskôr,“ pokračuje Dominika Rajznerová. „Niekedy sa to podarí v priebehu jedného kontaktu, niekedy si to vyžiada viac rozhovorov – zvyčajne sa nám dlhodobejšiu pomoc (lekársku, psychoterapeutickú či inú) alebo riešenie situácie podarí nájsť do siedmich on-line stretnutí. Pravdaže, v prípade potreby sa na nás môžu ľudia obracať aj opakovane, v tomto smere nemáme stanovené žiadne limity. Pri vytváraní konceptu sme dokonca dbali na to, aby sme my ako poradcovia v anonymite neostali, aby sme od prvej chvíle boli pre tých, ktorí nás potrebujú, naozaj dôveryhodným partnerom, preto má každý člen nášho tímu na stránke zverejnené krstné meno a fotografiu, takže si človek, ktorý nás kontaktuje so žiadosťou o pomoc či podporu, môže vybrať, s ktorým z nás bude o svojej životnej situácii komunikovať.“

 

Z trinástych komnát

Rovesnícke a partnerské vzťahy, pocity osamotenia a strach, depresia a depresívne symptómy, duševné problémy, stres, tlak na výkon, škola a vzdelávacie ťažkosti, poruchy príjmu potravy, návykové látky, sebapoškodzovanie, myšlienky na ukončenie života, pokusy o samovraždu, domáce a sexuálne násilie či kybergrooming (psychická manipulácia dieťaťa dospelým prostredníctvom moderných komunikačných technológií s cieľom získať dôveru obete, vylákať ju na osobnú schôdzku, a spravidla sexuálne zneužiť). To je len časť tém, s ktorými sa na odborníkov IPčka denne obracajú desiatky ľudí.

„Šikana či domáce násilie sú náročné situácie, preto si veľmi vážime, keď niekto naberie odvahu a zdôverí sa nám s tým, čo sa deje u neho doma alebo v škole,“ hovorí programová riaditeľka a psychologička IPčka. „V prvom rade sa vždy spoločne snažíme hľadať spôsoby, ako si môžu vytvoriť bezpečie, ako sa ochrániť, spoločne hľadáme osoby, ktorým môžu veriť a môžu byť fyzicky pri nich. Samozrejme, tieto deti a mladých sprevádzame v spolupráci s pracovníkmi sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, ak si to situácia vyžaduje, prizývame aj ďalšie záchranné zložky. Len na okraj dodám, že IPčko je súčasťou Integrovaného záchranného systému SR, dokonca autorom metodického materiálu s názvom Ohlasovacia povinnosť v kontexte dištančnej krízovej intervencie na linkách pomoci.“

Na udalosti posledných dvoch rokov ste reagovali zriadením Krízovej linky pomoci, ktorá je určená ľuďom v akútnych životných situáciách, spojených s pandémiou COVID-19. Ste nejakým spôsobom zapojení aj do pomoci Ukrajincom a Ukrajinkám, ktorí prišli na naše územie? Obracajú sa na vás Slováci, ktorí sa obávajú toho, čo nás v súvislosti s ozbrojeným konfliktom u nášho východného suseda čaká?

„Áno, IPčko je jednou z organizácií, ktoré aktuálne pomáhajú priamo na hraničných priechodoch a v záchytných strediskách pre ľudí, odchádzajúcich z Ukrajiny. V spolupráci s občianskym združením Človek v ohrození a Orange sme krátko po 24. februári spustili krízovú linku v ukrajinskom jazyku. Zároveň neustále riešime narastajúci počet kontaktov od Slovákov, ktorí pociťujú strach o seba a blízkych, obavy z budúcnosti, ale aj úzkosť, paniku z vojnového konfliktu na Ukrajine. Všetky tieto pocity sú úplne prirodzené, nakoľko vojna je situácia, na ktorú nik z nás nebol pripravený, nik z nás si nevedel predstaviť, že by sa také niečo mohlo vôbec udiať,“ dopĺňa Dominika Rajznerová.

 

Kde hľadať pomoc

Dobrá linka: na linke dôvery pre ľudí so zdravotným postihnutím je psychologické poradenstvo poskytované anonymne a bezplatne. Správu možno napísať e-mailom (Poradcovia odpovedajú najneskôr do 72 hodín) na poradna@dobralinka.sk zo svojej e-mailovej adresy, alebo využiť kontaktný formulár na stránke (v takom prípade nezabudnite uviesť adresu na odpoveď). Tím IPčka možno osloviť aj prostredníctvom chatu. Chatová poradňa funguje v pracovných dňoch od 15:00 do 20:00. Po zadaní ľubovoľnej prezývky máte možnosť vybrať si ktoréhokoľvek z poradcov, ktorí je v tej chvíli on-line. Video poradňa je určená ľuďom so sluchovým postihnutím, ktorí komunikujú v slovenskom posunkovom jazyku. K dispozícii je každý utorok a štvrtok od 15:00 do 20:00, presný čas treba dohodnúť e-mailom na poradna@dobralinka.sk.

Web: www.dobralinka.sk

 

On-line pomoc

  • Linka pomoci IPčko: riešenie poradenských a krízových situácií

web: www.ipcko.sk

  • Krízová linka pomoci: akútne životné situácie, spojené s pandémiou COVID-19

Web: www.krizovalinkapomoci.sk

  • Pomoc pri myšlienkach na spáchanie samovraždy

Web: www.chcemsazabit.sk

  • Pomoc obetiam kybergroomingu

Web: www.stalosato.sk

  • Projekt On-line terénnej práce: skupina psychológov denne mapuje on-line priestor, intervenuje v uzatvorených skupinách na sociálnych sieťach a na streamovacích platformách a tvorí videá, články, kampane, podcasty či live streamy

 

Off-line pomoc

  • Krízový intervenčný tím IPčko (KITIP): výjazdový tím, ktorý prichádza priamo za človekom v akútnej kríze a k obetiam domáceho a sexuálneho násilia
  • Káčko: špecifická krízová služba, ktorá je k dispozícii anonymne ľuďom v akútnej životnej kríze, založená na osobnom stretnutí
  • Klub Machovisko: bezpečné miesto pre mladých ľudí v kríze
  • Psychologické laboratórium VR: terapia VR ako moderný nástroj odbornej pomoci

 

Podporme sa navzájom

IPčko je občianske združenie, financované z grantov, dotácií a darov ľudí, ktorým duševné zdravie nie je ľahostajné. Ak sa vám jeho poslanie páči a chcete ho podporiť, môžete tak učiniť prostredníctvom jednorazovej platby alebo pravidelným príspevkom čo i len malej sumy. Práve takáto podpora významne prispieva k tomu, že psychologická pomoc bude aj naďalej poskytovaná zadarmo, anonymne a nonstop.

 

Dušana Blašková

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *