Triedenie bez prekážok

Separovanie odpadu je povinnosťou každého, tak ako chodenie do školy či platenie daní. Nádoby na sklo, plast a papier sa však neraz od seba odlišujú len farbou a nálepkou s nápisom, čo nevidiacim, slabozrakým a ľuďom s poruchou vnímania farieb výrazne sťažuje ich identifikáciu, spoľahnúť sa často nemôžu ani na to, že ich nájdu zakaždým v tom istom poradí. Ale keďže odpad produkujú aj ľudia so zrakovým postihnutím a aj oni chcú mať možnosť správať sa voči životnému prostrediu zodpovedne, sami prišli s iniciatívou, ktorej výsledkom je označenie zberných nádob štítkami s reliéfnym piktogramom, reliéfnou latinkou a Braillom. Koncom roka 2022 sa ich 50 objavilo v Martine, v týchto dňoch ich na vybrané stojiská nainštaluje bratislavské OLO až 150.

 

Triedený zber odpadov na Slovensku nie je jednotný, bežne sa stretávame až so šiestimi rôznymi variáciami. Bratislavčania majú k dispozícii modré nádoby na papier a žlté na nápojové kartóny, plastové a kovové obaly. Do zelených sa vhadzuje sklo, do hnedých kuchynský bioodpad, čierne sú určené na odpad zmesový.

„Kým neprišiel podnet od Dušky Blaškovej, nikdy sme sa nezamysleli nad tým, ako si s takou bežnou činnosťou, ako je triedenie odpadu, radia nevidiaci a slabozrakí. Keď som vedeniu OLO a kolegom z odvozu odpadu túto problematiku načrtla, okamžite sa nadchli, a tak som sa mohla pustiť do zhromažďovania informácií a prípravy projektu. Musím povedať, že som sa nestretla ani s najmenším zaváhaním, s odporom už vôbec nie. Ba naopak, na všetkých tvárach som videla prijatie a zvedavosť,“ hovorí manažérka externej komunikácie mestskej zberovej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO), a. s., Zuzana Balková. Základné informácie som získala z článku v časopise Dúha 4/2022, a keďže slovenská legislatíva v súvislosti s reliéfnymi štítkami na zberných nádobách zatiaľ neurčuje ich parametre, umiestnenie ani iné odporúčania, obrátila som sa na kolegov z Pražských služieb, a. s., s ktorými spolupracujeme aj na iných projektoch. Vedela som totiž, že práve oni v spolupráci s Metodickým centrom odstraňování bariér Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR takéto pravidlá vypracovali a v roku 2014 v rámci pilotného projektu označili kontajnery v mestskej časti Praha 4. Upozornili ma hlavne na Braillovo písmo, ktoré musí spĺňať stanovenú normu, nakoľko sa kvôli každej (hoci nepatrnej) odchýlke stane nečitateľným. Zaslali mi fotografie štítkov a popis, kam ich umiestňovali. Veľmi mi tým pri príprave a implementácii štítkov v Bratislave pomohli.“

Koláž fotografií nádob na odpad so štítkami. Zľava doprava nádob a na papier, nádoba na nápojové kartóny, plastové a kovové obaly, nádoba na bioodpad a na sklo.
Štítky s reliéfnym piktogramom, reliéfnou latinkou a brailom. Zdroj: OLO

Konkrétna a adresná pomoc

V spolupráci s ÚNSS boli vytipované stojiská, ktoré v Bratislave využívajú aj ľudia so zrakovým postihnutím. Reliéfne štítky, ktoré budú na tieto miesta inštalované, sú vyrobené z plastu, každý z nich má rozmer 10 x 10 centimetrov a farbu príslušnej zbernej nádoby. V jeho hornej časti sa nachádza reliéfny piktogram symbolizujúci druh odpadu, ktorý do nádoby patrí, pod ním si obyvatelia môžu prečítať nápis v reliéfnej latinke a napokon v Braillovom písme.

„Veľkú pozornosť sme počas prípravy projektu venovali najmä trom bodom,“ pokračuje Zuzana Balková. „Dbali sme na to, aby boli piktogramy a nápisy v porovnaní s plochou štítkov farebne odlíšené a naozaj dostatočne kontrastné, nech je triedenie odpadu komfortné a hygienické aj pre slabozrakých. Spolu s Jánom Lešňovským zo spoločnosti Cestné prvky, s. r. o., ktorá štítky vyrába, a Duškou Blaškovou, ktorá projekt iniciovala, sme veľa diskutovali aj o dizajne štítkov. Hľadali sme totiž čo najvýstižnejšie a najzrozumiteľnejšie piktogramy. Posledná vec, na ktorú sme sa sústredili, bolo umiestnenie štítkov a ich upevnenie, aby pri manipulácii s nádobami a ich vyprázdňovaní, nedošlo k poškodeniu alebo odtrhnutiu,“ dodáva Zuzana Balková.

Ako teda štítky v Bratislave vyzerajú? Na zbernej nádobe, ktorá je určená na papier, bude modrý štítok s bielym piktogramom – dvoma hárkami papiera – a bielymi nápismi PAPIER. Nádobu na nápojové kartóny, plastové a kovové obaly bude možné identifikovať podľa žltého štítka s čiernym piktogramom konzervy (vľavo), obalom od mlieka (vpravo)a čiernym nápisom PLASTY. Sklo sa v Bratislave zbiera do zelenej nádoby, na ktorej bude štítok s čiernym piktogramom sklenenej fľaše (vľavo)a pohárom na stopke (vpravo) a čiernym nápisom SKLO. Nádoby určené na vyhadzovanie kuchynského bioodpadu označí OLO štítkom s bielym piktogramom ohryzku z jablka s jadierkami a bielym nápisom BIOODPAD, záhradný bioodpad patrí do hnedej nádoby so štítkom s bielym piktogramom dvoch lístkov na stonke a bielym nápisom ZÁHRADA. Čierny štítok s bielym nápisom ZMESOVÝ ODPAD v latinke i v braili, ktorý sa bude upevňovať na nádoby na zmesový odpad, ako jediný neobsahuje piktogram. Štítky budú umiestnené do stredu veka nádoby (na úrovni, kde sa nachádzajú úchyty na otvorenie), na zvonoch na sklo v strede medzi otvormi na vhadzovanie, ak sa na príslušnom stojisku zmesový odpad zbiera do kovovej nádoby, štítok bude možné nájsť napravo od rúčky, aby bolo jeho prezeranie čo najpohodlnejšie. Štítky budú nalepené a vo všetkých štyroch rohoch pevne prinitované.

 

Plechová nádoba na zmesový odpad, napravo od rúčky je upevnený reliéfny štítok.
Štítok na kovovú alebo čiernu plastovú nádobu. Zdroj: OLO

 

Ekologicky a prístupne

Štítky nie sú jediným ústretovým krokom smerom k nevidiacim a slabozrakým, ku ktorému spoločnosť OLO pristúpila. Intenzívne pracuje aj na tom, aby bola sprístupnená Alchýmia triedenia komunálneho odpadu, tzn. komplexný návod, ktorý majú Bratislavčania k dispozícii, zároveň inštruuje posádky v teréne, aby po odvoze odpadu ukladali nádoby so štítkami vždy na rovnaké miesto a v rovnakom poradí.

„V prvotnej fáze plánujeme na zberné nádoby, ktoré využívajú aj ľudia so zrakovým postihnutím, umiestniť 150 štítkov, v prípade záujmu však veľmi ochotne tento počet navýšime. Teší nás snaha a motivácia nevidiacich a slabozrakých triediť a urobíme maximum pre to, aby to pre nich bolo jednoduchšie a komfortnejšie než doteraz. Zároveň spolu s ÚNSS ponúkame pomocnú ruku a poradenstvo samosprávam, ktoré by sa chceli k tejto iniciatíve pridať,“ hovorí Zuzana Balková. „Na verejných priestranstvách miest a obcí, vo vzdelávacích, kultúrnych inštitúciách, v športových či obchodných centrách, na úradoch, v zdravotníckych zariadeniach, na železničných a autobusových staniciach, na letiskách, všade tam sa denne pohybujú aj ľudia so zrakovým postihnutím – aj oni sa učia, pracujú a aktívne trávia svoj voľný čas. Malý plastový štítok, ktorým možno označiť akýkoľvek kontajner, vonkajší i vnútorný, je skvelou príležitosťou, ako prispieť k ich samostatnosti a zároveň k čistejšiemu životnému prostrediu,“ uzatvára manažérka externej komunikácie spoločnosti OLO Bratislava.

 

Kontakty

V prípade, že ste obyvateľ Bratislavy a máte záujem o inštalovanie reliéfnych štítkov na zberné nádoby, ktoré využívate, adresujte, prosím, svoju požiadavku na e-mail blaskova@unss.sk.

V prípade, že ste z inej samosprávy a chcete si objednať výrobu štítkov, kontaktujte, prosím, priamo výrobcu: Ján Lešňovský, Cestné Prvky, s. r. o., Borová 3295 / 36, 010 01 Žilina. e-mail: info@cestneprvky.sk, mobil: 0911 87 87 89.

 

Dušana Blašková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *