Ako si pomôcť pri separovaní odpadu?

Triedite odpad? A jeho vynášanie má na starosti niekto z rodiny, počkáte na asistenta, alebo to zvládnete bez pomoci? Ako identifikujete ten správny kontajner? Spoliehate sa na to, že ho nájdete vždy na tom istom mieste, všetky vždy v tom istom poradí? Alebo si zakaždým musíte rukou prezrieť otvor? Situáciu vám môžu uľahčiť reliéfne štítky, s nápisom a príslušným piktogramom.

 

Malým plastovým štítkom možno označiť akýkoľvek kontajner, vonkajší i vnútorný. Základom je, aby bol pre ľudí so zrakovým postihnutím zrozumiteľný, tzn. aby dokázali jednoznačne identifikovať piktogram, prečítať nápis v reliéfnej latinke i Braillovom písme a, pravdaže, aby ho bezpečne našli, a vyhli sa tak nehygienickému ohmatávaniu nádoby.

„Štítky bývajú rôzne,“ vysvetľuje Ján Lešňovský, konateľ spoločnosti Cestné prvky, s. r. o., ktorá ich výrobu v Slovenskej i Českej republike zabezpečuje. „Všetky sú vyrobené z plastu, vo farbe kontajneru, na ktorý sa vo finále umiestnia, teda modré na papier, zelené na číre sklo, žlté na plasty atď., ale ich veľkosť a tvar určuje typ kontajnera. Nevidiaci a slabozrakí sa teda nemôžu spoliehať ani na to, že vo všetkých mestách, resp. všetkých mestských častiach narazia na ten istý typ štítku (raz to môže byť štvorec, inokedy obdĺžnik) ani na to, že bude vždy na tom istom mieste (bývajú umiestnené bezprostredne pri otvore alebo úchyte veka, ale niekedy priamo na veku, inokedy pod alebo nad ním, resp. pod alebo nad otvorom). Výnimočne sa štítky pripevňujú na bočnú stranu kontajnera, ale len v prípade, že nehrozí jeho poškodenie pri manipulácii pri vyprázdňovaní či odvoze,“ dodáva.

Spoločný ale majú dizajn: na všetkých je reliéfny piktogram, zobrazujúci papier, číre i farebné sklo, plasty, tetra obaly a biologický odpad, v minulosti sa vyrábali aj PET fľaše a plechovky, ale tie sa dnes už vykupujú. Pod piktogramom je v reliéfnej latinke (veľkými tlačenými písmenami) a v Braillovom písme napísané, aký druh odpadu patrí do tej ktorej nádoby. Nápisy začínajú vždy pri ľavom okraji štítku, výrobca ich nezvykne umiestňovať do stredu, pretože sa to používateľom ťažšie hľadá.

 

Detail na modrý kontajner na papier s piktogramom a brallovým popisom.

 

detail na žltý kontajner na plasty s piktogramom a braillovým popisom.

 

Detail na zelený kontajner na sklo s piktogramom a brailovským popisom. Detail na zelený kontajner na sklo s piktogramom a braillovým popisom.
Kontajnery, určené na papier, plasty a sklo, s označením pre nevidiacich. Zdroj: www.sons.cz

 

Čo hovoria paragrafy?

Nič. Slovenská legislatíva sa nevyjadruje ani k parametrom štítkov, ani k ich umiestneniu, dokonca ani odporúčanie pre mestá a obce v zákonoch formulované nie je. Pravidlá, ktorých sa Ján Lešňovský pridržiava, boli vypracované v Českej republike.

„Európa túto problematiku nejako zvlášť nerieši, prinajmenšom nám nie je známe, že by v niektorej krajine starého kontinentu (dokonca ani za jeho hranicami) bola celoštátne platná legislatíva, ktorá by to v rámci bezbariérovej prístupnosti verejného priestoru pre osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie (čo je oficiálny popis prístupnosti priestoru pre bezpečný a samostatný pohyb slabozrakých a nevidiacich osôb) nariaďovala,“ hovorí František Brašna, vedúci Metodického centra odstraňování bariér Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR. „Pri navrhovaní štítkov na kontajnery sme spolupracovali s firmou Pražské služby, a. s., ktorá sa zaoberá zvozom, zberom a spaľovaním odpadu, jeho recykláciou a údržbou komunikácií v hlavnom meste ČR. Poloha a umiestnenie reliéfneho označenia bol náš návrh a v praxi sa osvedčil, žiadne sťažnosti sme nedostali, navyše, tieto varianty prežili aj pomerne hrubé zaobchádzanie pri manipulácii s nádobami. Reliéfne písmo, ktoré je na štítkoch použité, má za sebou dlhý vývoj a testovanie (bolo vytvorené špeciálne na tento účel, (tzn. na čítanie hmatom). Ide o písmo čiarové, upravené tak, aby bolo prstami čo najzrozumiteľnejšie, nie je to teda ani žiadny font z Windowsu, ani z Linuxu. Braillovo písmo je, pravdaže, dané našou národnou normou a tam, ako viete, sa veľkosť meniť nemôže, pretože by sa stalo nečitateľným a nápis úplne stratil opodstatnenie. Metodiku a typ štítkov od nás prevzalo aj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Ale hovorím, na rozdiel napr. od hmatových štítkov na verejné WC, ktoré máme aj v stavebnom zákone, aj v interných predpisoch Správy železnic, takže osadzovať ich je povinnosť, o štítkoch na kontajnery zatiaľ naša legislatíva mlčí. Znamená to, že je to len možnosť, nie povinnosť, ale už technicky daná. Navyše, štítky musia byť na rovnakých a jednoznačných miestach, pretože inak by ich klient nenašiel, ani nevyužil,“ uzatvára František Brašna.

 

Štítok na kontajner, do ktorého patria plechovky s piktogramom a braillovým popisom.
Štítok na kontajner, do ktorého patria plechovky. Zdroj: www.sons.cz

 

Bez osvety to nepôjde

Spoločnosť Cestné prvky, s. r. o., pre Slovensko štítky, ktoré by ľuďom so zrakovým postihnutím zjednodušili separovanie odpadu, zatiaľ nevyrábala, to, či ich niekto distribuoval pred ňou a niekde ich u nás nájdete, sa mi zistiť nepodarilo. Aké teda máme možnosti?

Tým, že označovanie kontajnerov je dobrovoľné, nik sa do toho zrejme len tak nepohrnie. Ako nevidiaci a slabozrakí ale môžeme vyvíjať tlak na samosprávy, mestá, obce, príp. firmy, ktoré majú na starosti odvoz a likvidáciu odpadu. Pilotne možno napr. označiť jednu mestskú časť a po vyhodnotení projektu pokračovať ďalej. Závisí od toho, koľko peňazí môže objednávateľ vyčleniť (jeden štítok stojí okolo 15 eur). Hneď od začiatku ale musí byť jasné, kto bude označenie kontajnerov objednávať a financovať, kto ich označí, kto bude dbať o to, aby sa vymenené štítky obnovili a nové kontajnery pooznačovali. Každoročne sa vyhlasuje množstvo projektových výziev zameraných na životné prostredie, možno naozaj stačí „len“ upriamiť pozornosť kompetentných na to, čo by nám uľahčilo život.

 

Štítok na kontajner určený na tetrapakové obaly s nápisom Tetra a braillovým popisom.
Označenie kontajnerov na nápojové kartóny. Zdroj: www.sons.cz

 

Kontakt na výrobcu

Ján Lešňovský

Cestné Prvky, s. r. o.

Borová 3295 / 36

010 01 Žilina

e-mail: info@cestneprvky.sk

mobil: 0911 87 87 89

 

Dušana Blašková

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *