Popustite uzdu fantázii a využite grant ÚNSS

Všetky organizačné zložky, teda základné organizácie, kluby, krajské rady a krajské strediská sa aj tento rok môžu uchádzať o finančnú podporu svojich aktivít. A keďže nastávajúce mesiace bude v ÚNSS najčastejšie skloňovaným slovom prístupnosť, grantová komisia sa rozhodla začleniť ju aj do aktuálnej výzvy. 

 

Podpora aktivít organizačných zložiek ÚNSS so zameraním na informačnú, digitálnu a architektonickú prístupnosť:

  1. zvýšenie povedomia členov, ale aj verejnosti o prístupnosti (školenia, prednášky, semináre, webináre);
  2. návšteva inštitúcií a miest, ktorých prevádzkovatelia berú zvýšený ohľad na prístupnosť.

 

Tak znie priorita aktivít na rok 2024. Tento ročník prináša dve novinky: kolónku v žiadosti, kde je uvedená adresa na zasielanie materiálov týkajúcich sa projektu a fakt, že do vyúčtovania môžete zahrnúť výdavky spojené s projektom, ktoré ste mali od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Nezabudnite, že od minulého roka je zrušená finančná spoluúčasť žiadateľa. Znamená to, že pri posudzovaní celkového rozpočtu sa už na oných minimálne 20 percent z vlastných zdrojov prihliadať nebude. Naďalej platí, že súčasťou záverečnej správy by mali byť zmienky o tom, kde boli informácie o aktivitách realizovaných v rámci vášho projektu publikované. V záverečnej správe, prosím, uveďte alebo odkaz na web či sociálnu sieť, kde bol článok zverejnený, alebo priložte priamo text, ktorý vám vyšiel v levočských alebo lokálnych periodikách. Nezabudnite uviesť názov časopisu, jeho číslo a ročník. Termín doručenia záverečnej správy je 31. 1. 2025.

 

Dôležité termíny

  • Ukončenie prijímania žiadostí: 24. 5. 2024
  • Začiatok realizácie projektov: 1. 6. 2024

 

Dôležité upozornenie!

Nezabudnite, že žiadosti o podporu je potrebné posielať aj v elektronickej verzii (nemôže to však byť ani sken, ani fotografia vypísaného formulára) na adresu ondrusova@unss.sk, aj v papierovej na Úrad ÚNSS, Sekulská 1, 841 04 Bratislava.

 

Žiadosť o podporu, postup na jej vyplnenie a podmienky Grantového programu 2024 sú spolu s maximálnou výškou dotácie jedného projektu (v čase uzávierky ešte nebola známa) k dispozícii na KS, u sekretárov KR, na www.unss.sk a v intranete, kde sú zavesené zo tri vzorové projekty. Výsledky Grantového kola 2024 budú zverejnené na stránke www.unss.sk najneskôr 31. 5. 2024.

 

(red.)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *