Niekoľko riadkov, ktoré ukrývajú roky obetavej práce

Aj my – nevidiaci a slabozrakí máme svoju galériu. Nejde však o zbierku umeleckých predmetov, ale o takú sieň slávy, akú mávajú zaslúžilí športovci či hviezdy pop music. Reč je o virtuálnej sieni na webe ÚNSS plnej profilov osobností, ktoré počas svojho života dlhodobo pomáhali ľuďom so zrakovým postihnutím, zaslúžili sa o rozvoj svojej stavovskej organizácie, slepeckej tlače, vzdelávania, či reprezentácie nevidiacich a slabozrakých. Reč je o Galérii čestných členov a významných osobností.

 

ÚNSS si už pri svojom vzniku uvedomovala, že by svojim obetavým a zaslúžilým členom mala vysloviť poďakovanie a postarať sa o to, aby ich práca neupadla do zabudnutia. Začiatkom roku 1991 preto udelila prvé čestné členstvá, a to dvom nevidiacim mužom, ktorí ešte v čase socializmu, kedy sme v podstate vlastnú organizáciu nevidiacich a slabozrakých mať nesmeli, vytvorili svojou výnimočnou činnosťou v Zväze invalidov ideové základy, na ktorých mohla neskôr ÚNSS postaviť svoj program. Boli nimi Pavol Januška (1928 – 2011) a Jozef Hrdlík (1914 – 1996). Pavol Januška bol prirodzenou vodcovskou osobnosťou našej komunity, a to nielen vďaka vysokej funkcii, ktorú v bývalom Zväze invalidov zastával. Bol to práve on, kto vypracoval prvé stratégie v oblasti obhajoby našich záujmov a sociálnej rehabilitácie. Jozef Hrdlík sa zase angažoval najmä v oblasti pracovného uplatnenia, vďaka svojim nápadom a úsiliu sa postaral o vytvorenie desiatok pracovných príležitostí pre ľudí so zdravotným postihnutím vôbec.

Nová doba priniesla nové možnosti spoločenského uplatnenia, jedným z typických príkladov boli aj paraolympionici, o úspechoch ktorých sme sa predtým dočítali len na stránkach slepeckých časopisov. Po olympiáde v Barcelone sa ďalšími čestnými členmi stali medailami ovenčení Anton Sluka a František Gödri. Podnetom k oceneniu čestným členstvom ďalších osobností bolo prevažne zavŕšenie významnej etapy ich práce. Mnohí z nich sú už legendami, ako napr. páni Sventek, Uhriňák, Kacera, Franer, Liška, Ličko, Antal, Varhánik, Bartalos, Mamojka, či pani Doležalová. Ale, pravdaže, nielen oni.

Výnimočnou príležitosťou pre udeľovanie čestného členstva malo byť 30. výročie založenia ÚNSS v roku 2020. To však zabrzdila pandémia COVIDu-19, takže ÚR ÚNSS v roku 2022 priznala čestné členstvo hneď dvanástim funkcionárom, ktorí práci pre ÚNSS odovzdali svoj produktívny vek. Novembrové zasadnutie priviedlo do siene slávy Nadeždu Muščíkovú, Zlaticu Bertaovú a Jozefa Kopaja.

Galériu čestných členov a významných osobností nám uľahčilo zriadiť dnešné vyspelé virtuálne prostredie (zreteľne počujem smiech budúcich generácií), časový odstup si však v niektorých prípadoch vyžiadal u príbuzných pátranie hodné detektíva. Na tomto mieste veľmi ďakujem základným organizáciám, krajským radám i strediskám ÚNSS za fotografie a dáta, zvlášť však Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči a Redakcii časopisov pre nevidiacich za poklady a perly z ich archívu.

Čestné členstvo v ÚNSS udeľuje Ústredná rada ÚNSS. Návrh na udelenie môže predložiť organizačná zložka ÚNSS, ale ako je v demokratickej spoločnosti dobrým zvykom, aj radový člen či bežný občan. Keď pre svoj návrh získa podporu niektorej ZO, KR či KS ÚNSS, bude mať návrh prirodzene väčšiu váhu. V súčasnosti je v galérii 33 osobností, za fotografiou a niekoľkými riadkami textu sa tu ukrývajú roky obetavej práce. Nájdete ju na stránke www.unss.sk v chlieviku Členstvo v ÚNSS.

 

Josef Zbranek

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *