Slovenské fórum osôb so zdravotným postihnutím

Po dvadsiatich rokoch svojho pôsobenia pristúpila Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR), ktorej členom je aj ÚNSS, k výraznej revitalizácii. Odteraz bude u nás vystupovať pod názvom Slovenské fórum osôb so zdravotným postihnutím (SFOZP) a v zahraničí ako Slovak Disability Forum, reprezentovať ju bude nové logo, zmení sa webová adresa, e-maily pracovníkov a, pravdaže, stratégia, ktorá počíta s intenzívnejším zapojením sa členských organizácií i jednotlivcov so zdravotným postihnutím (ZdP).

 

„Tento krok si vyžiadali praktické dôvody, s ktorými sme sa stretávali počas 20-ročnej práce, a to najmä skreslené predstavy o privilegovanom financovaní a nadsadených kompetenciách nášho občianskeho združenia, ktoré vyvolávalo ono „národná rada“ priamo v názve,“ povedal dlhoročný predseda NROZP v SR Branislav Mamojka. „Slovom „fórum“ chceme poukázať na to, že SFOZP je dobrovoľné združenie nezávislých organizácií osôb so ZdP, prostriedkom na spoločné hľadanie spôsobov obhajoby ich práv a presadzovania riešení ich problémov. Zároveň sme sa pustili do prípravy novej stratégie organizácie, ktorá má prispieť k intenzívnejšiemu zapojeniu členských organizácií a jednotlivcov do tvorby našej politiky obhajoby a uplatňovania práv ľudí so ZdP, do rozvoja partnerskej spolupráce so štátnou a verejnou správou, privátnym sektorom a mimovládnymi organizáciami a do osvetovej činnosti. Výrazne sme oživili šírenie informácií prostredníctvom nášho Facebooku, na podnety zvnútra organizácie a na komunikáciu so širokou verejnosťou sme na našom webe vytvorili diskusné fórum, ktoré, ako veríme, sa stane priestorom na diskusiu a výmenu skúseností.“

Nové logo Slovenského fóra osôb so zdravotným postihnutím (SFOZP) predstavuje štylizované krídlo, ktoré symbolizuje slobodu a zároveň poukazuje na to, že ide o strešnú organizáciu. Tvoria ho tri línie: najvyššie je horizontálna modrá línia, nasleduje žltá a červená. Prvá z nich je priama, ostatné sú zakrivené (začínajú vľavo dole, postupujú v plynulom oblúku nahor a končia vpravo hore). Farebná škála bola vyberaná s ohľadom na nezávislosť a súčasne rôznorodé zloženie organizácie. Vpravo od línií sa nachádza skratka SFOZP a/alebo rozpísaný názov organizácie.

 

logo neziskovej organizácie
Logo Slovenského fóra osôb so zdravotným postihnutím

 

Prehľad zmien

Nový názov: Slovenské fórum osôb so zdravotným postihnutím

Skratka: SFOZP

Anglický názov: Slovak Disability Forum

Nový web: www.sfozp.sk

Identifikačné údaje ako poštová adresa sídla a IČO sa nemenia. E-emailové adresy vo forme …@nrozp.sk ešte môžete používať. Po vytvorení adries …@sfozp.sk budú automaticky presmerované.

Zmeny boli schválené na júnovom sneme a v auguste ju vzalo na vedomie Ministerstvo vnútra SR. Prechodné obdobie, kedy je možné používať oba názvy, končí 31. októbra 2023.

 

(red.)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *