Slovenské fórum osôb so zdravotným postihnutím

Po dvadsiatich rokoch svojho pôsobenia pristúpila Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR), ktorej členom je aj ÚNSS, k výraznej revitalizácii. Odteraz bude u nás vystupovať pod názvom Slovenské fórum osôb so zdravotným postihnutím (SFOZP)

Pite plnými dúškami z dobrých kníh (John Wooden)

Studničkou nech je vám aj Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici, ktorá ľudí s rôznym druhom znevýhodnenia napája už druhé desaťročie. Z čiaš literárnych, ale i prostredníctvom pravidelného premietania filmov s audio komentárom, výstav najlepších snímok fotografickej súťaže ÚNSS Cesta svetla či podujatiami s nálepkou blindfriendly, aj kultúrnymi a umeleckými všeobecne.

Rybolov a nevidiaci

„Chytám najmä v noci a vtedy ani ja nič nevidím, tak aké znevýhodnenie?“ povedal mi vidiaci kamarát Tóno, vášnivý dlhoročný rybár, keď som sa mu zdôveril, akú tému idem spracovať. Poprosil som ho, aby mi ozrejmil niekoľko základných vecí, pretože ryby som nikdy nechytal, a teda o rybačke nič neviem.