Valorizácia dôchodkov v budúcom roku

Sociálna poisťovňa zvýši od 1. januára 2023 všetky druhy dôchodkových dávok (starobné, predčasné starobné, invalidné a pozostalostné dôchodky), a to o 11,8 %. Udeje sa tak automaticky, o zvýšenie dôchodkových dávok teda nie je potrebné sociálnu poisťovňu žiadať. Ústredie bude zároveň po Novom roku rozosielať všetkým poberateľom písomné rozhodnutie. Dôchodky vo vyššej sume budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne v januári 2023 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2023.

 

Prečo 11,8 percenta?

Dôchodky sa v roku 2023 zvýšia o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov určeného Štatistickým úradom SR za prvý polrok kalendárneho roka 2021. Ten potvrdil, že v priemere za šesť mesiacov roku 2022 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sa index spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov zvýšil o 11,8 percenta. Dôchodkové dávky sa preto budú zvyšovať práve o 11,8 percenta.

 

Priemerný starobný dôchodok sa zvýši o viac ako 61 Eura

Pre ilustráciu, priemerný vyplácaný starobný dôchodok koncom septembra 2022 dosiahol výšku 517,40 €. Po valorizácii sa v budúcom roku jeho suma zvýši o 61,10 € na 578,50 € mesačne.

 

Minimálne dôchodky a valorizácia

Pre tento druh dôchodku platí osobitný mechanizmus. Na valorizáciu dôchodku od 1. januára 2023 sa zo zákona neprihliada na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku. Zvyšuje sa suma dôchodku bez tohto zvýšenia. Ak suma dôchodku bude aj po valorizácii nižšia ako minimálny dôchodok, sociálna poisťovňa ďalej zvýši sumu dôchodku na sumu minimálneho dôchodku. Keďže sa suma minimálneho dôchodku od 1. januára 2023 nemení, dôchodca bude naďalej dostávať dôchodok v nezmenenej sume (teda minimálny dôchodok, ktorý je pre neho po valorizácii dôchodku finančne výhodnejší).

Ak bude suma dôchodku po valorizácii vyššia ako suma minimálneho dôchodku, nárok na minimálny dôchodok zaniká a sociálna poisťovňa bude dôchodcovi vyplácať jeho dôchodok v novej, vyššej sume. Ten bude totiž pre neho výhodnejší než dovtedy poberaný minimálny dôchodok.

 

Príklad:

Dôchodca k 31. decembru 2022 poberal minimálny dôchodok v sume 334,30 €, pričom suma jeho starobného dôchodku k tomuto dátumu bola 333,30 €. Od 1. januára 2023 sa mu zvýšil – valorizoval – jeho starobný dôchodok o 39,40 € na sumu 372,70 €. Táto suma je vyššia ako suma minimálneho dôchodku, preto mu Sociálna poisťovňa od 1. januára 2023 bude vyplácať starobný dôchodok v sume 372,70 €.

 

Spracované podľa www.socpoist.sk

(red.)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *