Príspevok na opatrovanie pre poberateľov dôchodku sa krátiť nebude

Poslankyňa NR SR Jana Žitňanská predložila na septembrovú schôdzu parlamentu návrh novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP), týkajúci sa peňažného príspevku (PP) na opatrovanie a na októbrovej schôdzi parlament túto novelu s menšími úpravami schválil. Čo sa tým mení?

 

Novelou zákona o PP na kompenzáciu ŤZP sa odstraňuje krátenie PP na opatrovanie v prípade, ak fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ŤZP, je poberateľkou starobného, predčasného starobného, invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhového alebo invalidného výsluhového dôchodku. Krátenie príspevku na opatrovanie sa ruší i v prípade, ak opatrované osoby navštevujú ambulantné zariadenie sociálnych služieb v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne.

Úprava výšky príspevku na opatrovanie pre poberateľov dôchodku bude vykonaná v dvoch krokoch, k 1. júlu 2023 a k 1. júlu 2024. Vláda SR ustanoví nariadením vlády SR k 1. júlu 2023 výšku PP na opatrovanie pre poberateľov dôchodku najmenej vo výške 75 % PP na opatrovanie pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ŤZP a najmenej vo výške 75 % PP na opatrovanie pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ŤZP. Od 1. júla 2024 sa bude poberateľom dôchodku príspevok na opatrovanie vyplácať v rovnakej výške ako opatrovateľom, ktorí nie sú poberateľmi dôchodkových dávok.

S účinnosťou od 1. júla 2024 dochádza ešte k jednej vítanej zmene. PP na opatrovanie sa zvýši o 100 € mesačne, ak je fyzickou osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí, a to bez ohľadu na to, či opatrujúca osoba má, alebo nemá príjem zo zárobkovej činnosti, alebo poberá či nepoberá dôchodok. Do uvedeného termínu sa toto zvýšenie bude vyplácať ako doposiaľ, teda len v prípade, ak fyzická osoba, ktorá opatruje nezaopatrené dieťa s ŤZP, nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania, alebo nepoberá dôchodkové dávky.

 

Milan Měchura

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *