Od júla sa zvyšujú príspevky na opatrovanie a osobnú asistenciu

Vláda SR schválila nariadenie MPSVaR SR, ktoré od 1. júla 2024 stanovuje základnú výšku opatrovateľského príspevku na 615,50 € mesačne a zvýšenie hodinovej sadzby osobnej asistencie zo súčasných 5,52 eur na 5,83 €. Úpravy sa prejavia u vyše 84 000 ich poberateľov a z kapitoly rezortu pôjde na tento účel ešte v tomto roku takmer 33 miliónov eur. 

Podmienky poskytovania peňažného príspevku (PP) na opatrovanie upravuje zákon o PP na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) (č. 447/2008 Z. z.).

Od 1. júla 2024 novela zákona o PP na kompenzáciu (zákon č. 400/2022 Z. z.) ustanovuje výšku príspevku na opatrovanie len v dvoch sumách, v závislosti od toho, či opatrovateľ opatruje jednu alebo viac osôb s ŤZP. Novela tiež zavádza zohľadňovanie príjmu fyzickej osoby s ŤZP, vrátane spoločne posudzovaných osôb, aj pre opatrovateľov, ktorí poberajú dôchodkovú dávku. Zvyšuje sa tiež hranica príjmu zo zamestnania opatrovateľa, ktorá ovplyvňuje poskytovanie PP na opatrovanie, a to z dvojnásobku sumy životného minima na dvaapolnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Rovnako sa zvyšuje aj PP na opatrovanie o 100 € mesačne pre všetkých opatrovateľov, ktorí sa starajú o jedno alebo viacero nezaopatrených detí, bez ohľadu na to, či majú príjem zo zamestnania alebo poberajú niektorú z dôchodkových dávok.

 

(red.)

(krátené z www.employment.gov.sk)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *