Aké práva máte, ak sa rozhodnete pre vodiaceho psa?

Kúpa vodiaceho psa môže byť náročné rozhodnutie, keďže zasahuje nielen do peňaženky, ale aj do životného štýlu. 

Pri správne vycvičenom zdravom psovi vás však ako nového majiteľa čaká neoceniteľný a oddaný pomocník. Čo však robiť, ak sa veľké očakávania zmenia na veľké sklamanie, pretože pes je chorý alebo nie je schopný plniť svoju funkciu tzv. kompenzačnej pomôcky a svojmu majiteľovi pomáhať? Na to všetko sa pokúsime stručne odpovedať.

 

Na čo si dať pozor už pred kúpou vodiaceho psa? Najlepšou ochranou je prevencia. Vodiaci pes nie je obyčajná kompenzačná pomôcka ako, povedzme, načúvací prístroj. Je to živé zviera. Je preto potrebné dať si pozor aj na veci, ktoré Vás pri bežnej kúpe tovaru v obchode nemusia zaťažovať.

V prvom rade získajte čo najviac informácií o cvičiteľovi a jeho skúsenostiach. Slovenská právna úprava vám totiž, nanešťastie, negarantuje absolútne žiadnu kvalitu cvičiteľa, neskúma jeho schopnosti ani výsledky. Cvičiteľom vodiacich psov sa môže stať každý živnostník, ktorý si poslal prihlášku do ľubovoľnej medzinárodnej organizácie združujúcej výcvikové školy. A naozaj ju stačí len poslať, nemusí byť vôbec akceptovaná. Cvičiteľ následne sám rozhodne, ako má výcvik prebiehať, čo má vodiaci pes vedieť a kedy je pripravený plniť svoju funkciu. Štát nekontroluje ani jednu z týchto schopností, preto je zatiaľ potrebné spoliehať sa najmä na skúsenosti iných vlastníkov vodiacich psov.

Druhou záležitosťou, ktorú by ste nemali zanedbať, je veterinárna prehliadka. Vodiaci pes musí byť absolútne zdravý, aj slabšia kožná choroba spôsobujúca svrbenie môže znižovať jeho schopnosť sústrediť sa, a to v premávke naozaj nikoho nepoteší. Kvalitní cvičitelia vám spravidla psa bez aktuálnej veterinárnej správy ani nepredajú. Ak by ste sa stretli s tým, že predávajúci tvrdí, že návšteva veterinára pred kúpou psa nie je potrebná, trvajte na nej a opäť si preverte, či má predávajúci dostatočné množstvo spokojných zákazníkov.

Do tretice dbajte o to, aby ste mali uzatvorenú kúpnu zmluvu písomne. Musí v nej byť jasne napísané, že psa kupujete ako vodiaceho psa. Pokojne trvajte na tom, aby v nej bolo zadefinované aj vaše ťažké zdravotné postihnutie, aby sa predávajúci neskôr nemohol brániť, že nevedel, na čo presne psa potrebujete. Takisto si nezabudnite dohodnúť podmienky „záruky“ na psa. Ideálne je, ak je v zmluve jasne napísané, že pokiaľ pes ochorie alebo nebude plniť svoju funkciu v priebehu dvoch rokov, pričom za to nebudete zodpovedať vy (napr. tým, že ste s ním poctivo netrénovali), môžete psa vrátiť a získate zaň kúpnu cenu späť. Aj keď máte zo zákona viaceré nižšie uvedené práva, nie všetci predávajúci ich dobrovoľne uznávajú. Preto je lepšie mať všetko na papieri, a tak znížiť pravdepodobnosť, že budete svoje práva musieť vymáhať súdne.

 

Ukážka výcviku vodiaceho psa
Ukážka výcviku vodiacich psov. Zdroj: www. Nitra24.sk

 

Čo ak vodiaci pes nie je vodiaci?

Ak s vodiacim psom nie je niečo v poriadku, má tzv. chyby. Môžu byť dvojaké: nie je zdravý alebo nie je schopný vás viesť. Dôvodov môže byť nespočetné množstvo, napr. je agresívny, nepočúva pokyny, uteká za mačkami, atď. Jednoducho sa naňho nemôžete spoľahnúť, prípadne s ním musíte pravidelne bežať k veterinárovi.

V ideálnych prípadoch sa dohodnete priamo s cvičiteľom, ktorý vám psa predal. Ak je slušný a zodpovedný nielen voči Vám, ale aj voči zvieraťu, s ktorým strávil viac ako rok života (ak ho správne cvičil), vezme ho späť. Vy totiž budete mať dosť starostí s tým, aby ste si zabezpečili nového pomocníka a pravdepodobne si nebudete môcť nevhodného psíka nechať ako domáce zvieratko, najmä nie za cenu, ktorú ste za sľubované špeciálne zručnosti zaplatili. Darmo, ak by sme sa mohli spoliehať na slušné a zodpovedné správanie, nepotrebovali by sme toľko zákonov.

Dôležitou otázkou je, či malo zviera takéto nedostatky v čase, kedy ste ho od predávajúceho prevzali. Je úplne jedno, či v tom čase predávajúci napr. nevedel, že zviera má zárodky nejakého ochorenia, ktoré sa prejavili až po kúpe. Predávajúci zodpovedá za všetky takéto chyby (či už boli jasne viditeľné alebo tzv. skryté), a to v období dvoch rokov od kúpy psa. Nezabúdajme ale, že vodiaci pes si svoju funkciu len sám od seba neudrží. Môžete si kúpiť psa od najlepšieho trénera na svete, pokiaľ s ním pravidelne netrénujete a neobnovujete jeho zručnosti, nebude vám nič platný. Ak by vás však predávajúci nepoučil o tom, ako správne so psom trénovať, zodpovedá za stratu jeho funkcií priamo on, nie Vy.

 

Je možné vodiaceho psa vrátiť?

Pokiaľ má akýkoľvek bežný tovar nedostatky, máte zvyčajne viaceré možnosti nápravy: môžete napríklad žiadať primeranú zľavu alebo sa dohodnúť na oprave. V prípade vodiaceho psa však jeho nevhodný zdravotný stav alebo nedostatočný výcvik väčšinou znamenajú, že využívať ho ako kompenzačnú pomôcku jednoducho nebude možné. Vtedy je najvhodnejšie odstúpiť od zmluvy – t. j. vrátiť psa predávajúcemu a peniaze od neho žiadať späť.

V takom prípade je mimoriadne dôležité dodržať všetky „formality“. Predávajúcemu doporučene pošlite písomné odstúpenie od zmluvy (aj pokiaľ zmluva nebola uzatvorená písomne). V ňom uveďte minimálne svoje údaje, údaje psa, kedy a za koľko ste ho kúpili a aké sú konkrétne nedostatky, kvôli ktorým neplní svoju úlohu vodiaceho psa. Zároveň nezabudnite jasne napísať, že odstupujete od zmluvy a žiadate späť kúpnu cenu, pričom uvediete napr. číslo účtu, kam má byť poslaná. Pokiaľ sa dohodnete, že psa zaveziete predávajúcemu, máte nárok aj na náklady za cestu a aj na ďalšiu škodu, ktorá Vám v súvislosti so psom vznikla.

 

Na fotografii sú šteniatka
Budúci parťáci. Zdroj: www.vodiacipes.sk

 

Záver

Verím, že vaša kúpa vodiaceho psa bude úspešná a rozjasní váš život tak, ako sa to podarilo mnohým iným. Pokiaľ by aj nastali akékoľvek komplikácie, nezabúdajte svoje práva brániť včas. Pomôžete tým sebe a možno aj psíkom, ktorí by sa dostali do rúk nezodpovedných cvičiteľov.

 

Tento článok vznikol v rámci projektu s názvom „Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých (kód ITMS 314011L721)“, ktorý realizovali od roku 2018 Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy a Slovenská asociácia európskych štúdií (ECSA Slovakia). Viac o cieľoch projektu a navrhovaných zmenách v legislatíve, ktoré z jeho výstupov vyplynuli, sa dočítate na stránke www.unss.sk v sekcii Aktuálne informácie.

 

Daniela Čičkánová, Slovenská asociácia európskych štúdií

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *