Nariadenie vlády o ustanovení výšky hodinovej sadzby osobnej asistencie a príspevku na opatrovanie

Vláda schválila 8. 6. 2022 nariadenie, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a príspevku na opatrovanie od 1. júla 2022. Výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie podľa § 22 ods. 9 zákona 447/2008 je 5,20 EUR. Výška peňažného príspevku na opatrovanie podľa § 40 ods. 7 zákona 447/2008 pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je 525,60 EUR.

 

Výšky peňažného príspevku na opatrovanie upravuje zákon o kompenzáciách a sú odstupňované v závislosti od toho, či opatrovanie vykonáva fyzická osoba, ktorá poberá alebo nepoberá niektorú z dôchodkových dávok, od počtu opatrovaných osôb s ŤZP a od rozsahu poskytovanej služby. Od 1. júla 2022 sa opatrovateľovi v produktívnom veku, ktorý opatruje jednu fyzickú osobu s ŤZP, príspevok zvyšuje na sumu čistej minimálnej mzdy pre tento rok, t. j. 525,65 eura mesačne. Ak opatruje dve a viac osôb, dostane 699,15 eur mesačne. Ak opatrovanie vykonáva opatrovateľ poberajúci niektorú z dôchodkových dávok, dostane príspevok v polovičnej výške. Zvýšené príspevky poberatelia pocítia už v auguste, kedy im bude vyplatený príspevok za mesiac júl.

 

(red.)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *