Upozornenie nielen pre osobných asistentov

Vláda SR prijala 11. mája 2022 nariadenia, na základe ktorých sa za mesiac máj zvýšia dávky alebo príspevky pre viaceré skupiny poberateľov týchto dávok alebo príspevkov. Suma peňažného príspevku na opatrovanie a suma dávky v hmotnej núdzi sa ich poberateľom za mesiac máj zvýši o 100,-€. Suma prídavku na dieťa sa za mesiac máj zvýši o 74,12 eura, celkovo bude teda vyplatených 100,-€. O jeho zvýšenie nie je potrebné žiadať. Osobným asistentom, ktorí vykonávali osobnú asistenciu v rozsahu najmenej 12 hodín v priebehu I. štvrťroka 2022, sa poskytne jednorazová dotácia na podporu humanitárnej pomoci v sume 100,-€.

 

Osobní asistenti si o jej výplatu musia písomne požiadať na príslušnom ÚPSVaR od 1. júna 2022 do 31. augusta 2022. Na žiadosť podanú po tomto dátume sa neprihliada. Žiadosť o inflačnú dotáciu možno podať aj elektronicky bez kvalifikovaného elektronického podpisu, tzn. stačí ju podpísať, oskenovať a priložiť v prílohe e-mailu (vrátane skenu príloh). V takomto prípade už nie je potrebné doplniť žiadosť v listinnej podobe. Vzory žiadostí sú k dispozícii na webe Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Podľa znenia nariadenia je k žiadosti potrebné priložiť kópiu zmluvy o výkone osobnej asistencie a kópie potvrdenia o odmenách, ktoré boli osobnému asistentovi vyplatené v priebehu I. štvrťroka 2022. Z aplikačnej praxe ale už vieme, že niektoré úrady práce nebudú tieto prílohy vyžadovať, odporúčam informovať sa na konkrétnom úrade práce pred podaním žiadosti.

 

Pozor! Rodinní príslušníci už nebudú môcť vykonávať osobnú asistenciu!

Viacerí nevidiaci a slabozrakí užívatelia osobnej asistencie využili výnimku počas núdzového stavu, ktorá umožnila 50% priznaných hodín osobnej asistencie vykonávať blízkym rodinným príslušníkom. Táto výnimka končí 30. júna 2022, UPSVaR by vás mal na to upozorniť, ale pre istotu tomu venujte pozornosť, aby ste zbytočne nepredkladali doklady o odpracovaných hodinách OA blízkymi rodinnými príslušníkmi za mesiac júl 2022. Príslušný zákon prezidentka SR zatiaľ nepodpísala, ale i keby sa rozhodla ho NR SR vrátiť na opätovné prerokovanie, nepredpokladám, že by ho NR SR neschválila.

 

Milan Měchura

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *