GAAD 2024: Čo je prístupnosť a prečo je dôležitá?

Pri príležitosti Svetového dňa povedomia o prístupnosti (Global Accessibility Awareness Day), ktorý si od roku 2012 pripomíname vždy tretí májový štvrtok, priniesla spoločnosť GoodRequest a ÚNSS odpoveď na otázku, čo je prístupnosť a prečo je dôležitá. Rovnomenný webinár sa uskutočnil 16. mája v popoludňajších hodinách a Andrej Nemeček, Peter Teplický a Peter Halada priblížili viac než sto dvadsiatim účastníkom, prečo je prístupnosť nevyhnutná, poskytli niekoľko praktických tipov na tvorbu inkluzívnych digitálnych riešení a poukázali na výzvy, ktorým čelia používatelia iwebov a mobilných aplikácií so zrakovým postihnutím. Veľkú pozornosť však venovali najmä novému zákonu o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím.

S prístupnosťou sa v Zbierke zákonov možno stretnúť na viacerých miestach. Upravuje ju zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy a zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. Od júna 2025 však v členských krajinách EÚ vstupuje do platnosti Európsky akt o prístupnosti (Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/882 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb – EAA), ktorý je do našej legislatívy transponovaný zákonom č. 351/2022 Z. z. o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a nariadeniami vlády SR č. 282/2023, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky na prístupnosť výrobkov pre osoby so zdravotným postihnutím, a č. 283/2023, ktorým sa ustanovujú požiadavky na prístupnosť služieb pre osoby so zdravotným postihnutím, kritériá funkčnosti a kritériá na posúdenie neprimeranej záťaže. Schválený bol s platnosťou od 28.06.2025. Výnimku majú služby poskytované na základe zmluvy uzatvorenej do 28. júna 2025 a do skončenia doby platnosti tejto zmluvy, najdlhšie však do 28. júna 2030.

Nový zákon definuje požiadavky na prístupnosť napr. služieb osobnej dopravy (nákup cestovných lístkov cez internet alebo zobrazenie cestovných informácií), služieb informačnej spoločnosti (sociálne siete, rezervačné systémy, e-shopy), finančných služieb (elektronické bankovníctvo, digitálne produkty pre investovanie, bankomaty a platobné samoobslužné terminály), počítačov a operačných systémov, smartfónov, tabletov, televíznych zariadení, prístupu k audiovizuálnym a mediálnym službám (on-line televízie) či e-knihám. Inými slovami, zákon sa týka prevažne služieb, ktoré sú poskytované on-line.

Schválená legislatíva nie je záväzná pre všetkých. Jej znením sa nemusia riadiť mikropodniky (firmy s menej než desiatimi zamestnancami a ročným obratom nepresahujúcim 2 milióny eur), za určitých podmienok sa ale nevzťahuje ani na obsah webových sídiel a mobilných aplikácií.

Kontrola dodržiavania povinností poskytovateľov služieb, prešetrovanie podnetov v prípade nesúladu s EAA a udeľovanie pokút bude v kompetencii Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI). Výška pokuty sa v legislatívnom texte pohybuje od 200 do 6000 eur, ak ale najneskôr do roka neprijme poskytovateľ služby nápravné opatrenia, môže sa vyšplhať na 20 000€, ak neposkytne potrebnú súčinnosť, dokonca až na 30 000 eur. Ťažko v tejto chvíli predvídať, nakoľko odstrašujúce tieto sumy budú, pretože ak kontrolovaný subjekt preukáže, že plnenie EAA pre neho predstavuje takú významnú zmenu služby, že by spôsobila zásadnú zmenu jeho základnej povahy, alebo že preňho predstavuje neprimeranú záťaž, od pokuty sa upustí.

 

Prístupne, s. r. o.

Nový zákon podnietil ÚNSS k určitým krokom. S cieľom zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v oblasti prístupnosti a udržať pozíciu lídra v tejto oblasti, ktorú ÚNSS na Slovensku má, poverila Ústredná rada ÚNSS na svojom marcovom zasadnutí Petra Teplického založením spoločnosti Prístupne, s. r. o.

Peter Teplický je metodik pre výučbu IT technológií a pre prístupnosť webových stránok, lektor IT z Centra technických a informačných služieb ÚNSS. Prístupnosti webových stránok a mobilných aplikácií sa venuje 9 rokov a ako jediný na Slovensku je držiteľom certifikátu Medzinárodnej asociácie profesionálov v oblasti prístupnosti (IAAP). Ako predseda pracovnej skupiny pre architektonickú a informačnú prístupnosť pri ÚR ÚNSS vedie a vzdeláva tím dobrovoľníkov. Zároveň v oblasti prístupnosti na rôznych úrovniach spolupracuje s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Spoločnosť Prístupne, s. r. o., bude verejnej správe, organizáciám a súkromným spoločnostiam poskytovať služby v oblasti prístupnosti webových stránok a mobilných aplikácií, elektronických dokumentov a jasnej tlače, bude vypracúvať audity webových stránok a mobilných aplikácií z hľadiska ľudí so zdravotným postihnutím, poskytovať poradenstvo a konzultácie pre správcov a vývojárov (vrátane legislatívnych usmernení), aktívne sa zúčastňovať na projektoch a venovať sa osvetovej činnosti o potrebe prístupnosti, ktorých adresátom bude tak laická, ako aj odborná verejnosť. Informácie o aktivitách spoločnosti budú postupne zverejňované na stránke www.pristupne.sk. O vzniku spoločnosti, jej aktivitách i o možnosti kontaktovať sa s jej odborníkmi ohľadom neprístupných, resp. málo prístupných weboch a mobilných aplikáciách, na ktoré ste naďabili, vás budeme informovať.

 

Záznam z májového webinára

Ak ste sa webinára nemohli zúčastniť, jeho záznam je k dispozícii na Youtube kanáli spoločnosti GoodRequest.

 

(red.)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *