Euro k euru

Zvýšiť finančnú gramotnosť ľudí so zrakovým postihnutím (ZP), pomôcť im získať potrebné vedomosti a praktické zručnosti pri rozpoznávaní mincí a bankoviek, zorientovať sa v bankových produktoch, v (ne)prístupnom internetovom bankovníctve a bankových mobilných aplikáciách, podať tipy, ako si vytvoriť domáci rozpočet, upozorniť na hroziace podvody. Také boli ciele série školení, ktoré s podporou Nadácie Národnej banky Slovenska realizovali v rámci projektu Euro k euru v apríli a v máji pracovníci KS ÚNSS Košice.

 

Približne dvojhodinové stretnutia sa uskutočnili v Košiciach, Rožňave, Trebišove, Michalovciach, Spišskej Novej Vsi a v Prešove a na každom z nich sa zúčastnilo priemerne 6 klientov ÚNSS spolu so svojimi sprievodcami.

„Jednoducho sme chceli, aby boli školenia dostupné čo najväčšiemu počtu záujemcov,“ odpovedá mi na otázku, prečo takáto koncepcia, garantka projektu a jedna z lektoriek Erika Forgáčová. „Tematické okruhy sme mali vopred pripravené, viaceré sa však prispôsobovali aktuálnemu zloženiu prítomných, ich konkrétnym potrebám či skúsenostiam. Vždy bol vymedzený dostatočne veľký priestor na ich otázky a podnety, zároveň sme sa usilovali zakaždým navodiť priateľskú atmosféru, aby sa cítili bezpečne a zverili sa aj zo svojich prípadných obáv, či už z rôznych telefonických ponúk zo strany bánk, alebo z používania platobných kariet pri nakupovaní – starší aj v kamenných predajniach, mladší v e-shopoch.“

S účastníkmi vo vyššom veku sa Zuzana Tkáčová a Erika Forgáčová učili spoľahlivo rozoznávať mince i bankovky, hovorili si o šablónach, ktoré na to môžu využiť, učili sa hmatom podľa hrán rozoznávať mince, spomenuli aj cashboxy, do ktorých si ich môžu podľa nominálnej hodnoty poukladať a pri platení sa v nich rýchlejšie zorientovať. S veľmi pozitívnou odozvou sa však stretla aj možnosť rozpoznávať bankovky až deväťdesiatich svetových mien, ktorú ponúka aplikačný set Corvus, dokonca bez nutnosti internetového pripojenia. Na viacerých stretnutiach sa „listovalo“ v slovníku základných pojmov, pretože opakovane zaznievalo, že klienti tápu, keď im v banke ponúkajú, povedzme, pôžičku či sporenie. Spoločne si preto prechádzali jednotlivé pojmy, aby podpísali naozaj len to, čomu skutočne porozumeli a čo naozaj potrebujú. Na záver stretnutia dostali všetci účastníci základné informácie aj v písomnej podobe – slabozrakí v texte, rešpektujúcom zásady jasnej tlače, nevidiaci v Braillovom písme.

„Musím povedať, že nás veľmi pozitívne prekvapilo, že s vytváraním rozpočtu nemal takmer nikto problém,“ pokračuje Erika Forgáčová. „ Pravdaže, každý šetril na inom a na iné, ale výdavky si dokázali aj naplánovať, aj ustrážiť. Niektorí, zvlášť ľudia v seniorskom veku, osobné účty pozakladané nemali, niektorí však áno a zdôverili sa nám, že o pomoc pri transakciách zvyčajne poprosia pracovníčku banky, alebo ich realizáciu prenechávajú deťom. Časť sledovala pohyby na svojom účte prostredníctvom SMS notifikácií, časť využívala internetbanking. Slovom, každý si podľa svojich počítačových zručností či skúseností so smartfónom našiel nejakú cestu, ako mať svoje peniaze pod kontrolou, čo nás veľmi potešilo. Nie všetci boli odborníci, to sme ani neočakávali, ale ukázalo sa, že k financiám pristupujú naozaj zodpovedne a s rozvahou. Mnohí dokonca vyjadrili záujem v školeniach, hoci individuálnych, pokračovať.“

 

Na fotografii sú reliéfne vytlačené 10, 20 a 50-centová minca. Rovnako aj zadná strana eurovej mince v dvoch vyobrazeniach, väčšom a menšom. Je na nej Bratislavský hrad, rok 2009, nápis Slovensko a slovenský štátny znak. Na menšom vyobrazení je minca pri vonkajšom okraji lemovaná dvanástimi hviezdičkami.
Účastníci kurzu si mohli prezrieť aj reliéfy euromincí

 

V prípade, že aj vy chcete svoju finančnú gramotnosť zvýšiť, obráťte sa na pracovníkov ktoréhokoľvek krajského strediska ÚNSS. Inštruktori sociálnej rehabilitácie vám pomôžu naučiť sa bezpečne rozpoznávať mince i bankovky, priblížia vám rôzne pomôcky, ktoré na to môžete využiť, inštruktori IT vás naučia pracovať s internetovými stránkami bánk i mobilnými aplikáciami, ktoré sú prístupné aj pre ľudí so ZP.

 

Projekt Euro k euru finančne podporila Nadácia Národnej banky Slovenska

 

Dušana Blašková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *