Vyplácať odmenu osobnému asistentovi v hotovosti alebo bezhotovostne na účet?

Zbytočnosť otázky je len zdanlivá. Pokiaľ totiž máte priznaný vyšší rozsah osobnej asistencie, niekoľko rokov uzatvorenú zmluvu o výkone osobnej asistencie s tým istým človekom a počas doby trvania zmluvy mu odmenu vyplácate v hotovosti, môžete nevedomky porušovať zákon. 

Nový zákon o občianskych preukazoch

Dňa 28. októbra 2019 schválila NR SR zákon o občianskych preukazoch. Vyšiel v zbierke zákonov pod číslom 395/2019 Z. z. a účinnosť nadobúda 1. decembra 2019. Dôvodom novej právnej úpravy je najmä vytvorenie právneho rámca na vydávanie občianskych preukazov bez podoby tváre, ktorý je jedným z predpokladov na spustenie elektronického zdravotníctva do praxe. 

Výšky opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP platné od 1. júla 2019

Dňom 1. júla 2019 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 183/2019 Z.z. o úprave súm životného minima, v zmysle ktorého sa sumy životného minima stanovujú s platnosťou od uvedeného dátumu nasledovne:

Povinné elektronické doručovanie daňového priznania dane z príjmov fyzickými osobami – podnikateľmi

O tejto problematike sme písali už v Dúhe č. 5/2017. Prinášame upravený článok, jednak preto, že v pôvodnom článku sme mylne informovali, že táto povinnosť sa bude vzťahovať i na osobných asistentov, jednak  preto, že s blížiacim sa koncom roku začína byť zmena aktuálna a treba sa na ňu vopred pripraviť.