Nová úprava dôchodkového veku

Národná rada SR schválila poslaneckú novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou sa menia doterajšie pravidlá pre stanovenie dôchodkového veku. Aké sú? 

 

Dôchodkový vek

Do roku 2024 sa dôchodkový vek stanovuje presne na roky a mesiace nasledovne:

Dôchodkový vek poistenca, ktorý

  1. v roku 2019 dovŕši vek 62 rokov, je 62 rokov a 6 kalendárnych mesiacov,
  2. v roku 2020 dovŕši vek 62 rokov, je 62 rokov a 8 kalendárnych mesiacov,
  3. v roku 2021 dovŕši vek 62 rokov, je 62 rokov a 10 kalendárnych mesiacov,
  4. v roku 2022 dovŕši vek 63 rokov, je 63 rokov,
  5. v roku 2023 dovŕši vek 63 rokov, je 63 rokov a 2 kalendárne mesiace.

 

Od roku 2024 sa bude opäť vychádzať z priemernej strednej dĺžky života, pričom doba predĺženia dôchodkového veku v príslušnom roku sa bude určovať na kalendárne mesiace. Opatrenie, ktorým sa bude opätovne určovať dôchodkový vek, bude Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR) vydávať s päťročným predstihom. V praxi to znamená, že dôchodkový vek platný pre rok 2024 oznámi MPSVaR už v roku 2019.

 

Zrozumiteľnejší dôchodkový systém

Podľa v súčasnosti platného mechanizmu predlžovania dôchodkového veku o kalendárne dni sa poistenci dozvedeli presný dátum dosiahnutia svojho dôchodkového veku približne jeden rok pred jeho dosiahnutím. Jeho stanovenie na roky a dni však bol len ťažko zapamätateľný údaj. Poistenci tak nemali istotu presne a vopred stanoveného dôchodkového veku a nemohli si tak plánovať svoje dôležité životné rozhodnutia. Novelou zákona o sociálnom poistení sa zvyšuje transparentnosť, prehľadnosť a zrozumiteľnosť dôchodkového systému tým, že vek odchodu do dôchodku sa bude určovať na roky a kalendárne mesiace a vek odchodu do dôchodku bude známy päť rokov dopredu.

 

Milan Měchura

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *