Pite plnými dúškami z dobrých kníh (John Wooden)

Studničkou nech je vám aj Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici, ktorá ľudí s rôznym druhom znevýhodnenia napája už druhé desaťročie. Z čiaš literárnych, ale i prostredníctvom pravidelného premietania filmov s audio komentárom, výstav najlepších snímok fotografickej súťaže ÚNSS Cesta svetla či podujatiami s nálepkou blindfriendly, aj kultúrnymi a umeleckými všeobecne.

Cesta svetla pozná víťazov

Po ročnej prestávke spôsobenej pandémiou sme sa opäť pustili do organizovania súťažného ročníka projektu Cesta svetla. Súťaže spájajúcej fotografov akéhokoľvek veku, so zrakovým postihnutím aj bez neho, no s nadšením zachytiť hľadáčikom fotoaparátu to najzaujímavejšie, čo svet ponúka.