Fond individuálneho darcovstva: môžete žiadať o príspevok

Účelom fondu individuálneho darcovstva je v prvom rade poskytnúť nenávratný finančný príspevok na dofinancovanie doplatku na nákup kompenzačných pomôcok, ktoré schvaľuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadosť aj s prílohami treba poslať do 30. septembra. 

Októbrová konferencia bude o Braillovom písme

Za sebou už máme šesť odborných konferencií na tému prístupnosť a sprístupňovanie kultúry ľuďom so zrakovým postihnutím. Zamerali sme sa na sprístupňovanie literárnych textov, múzeí, historických pamiatok, výstav a audiovizuálnych diel, ostatná konferencia bola venovaná kultúrnym aktivitám ľudí so zrakovým postihnutím. Siedma konferencia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska bude bodkovaná. 

Bielej palice na priechode pre chodcov sa netreba báť

Zákon o cestnej premávke 8/2009 Z. z. stále v platnosti, policajti stále ochotní spolupracovať, vodiči stále naučení trúbiť, blikať a gestikulovať. Vhodnejšiu situáciu na zorganizovanie dopravno-výchovnej akcie Deň bielej palice si ťažko predstaviť. 

Členovia Únie bilancovali

Základné organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska za rok 2017 zorganizovali vyše šesťsto podujatí, ktorých sa zúčastnilo viac ako 11-tisíc osôb. Nakoľko sociálne služby sú zabezpečené profesionálne, najväčší priestor v činnosti základných organizácií zaujímajú voľnočasové aktivity. 

Včely nemusíte vidieť. Stačí ich spoznať, počúvať alebo ovoňať

Chovať včely, zvládať rodinu, dom, záhradu, kravu, študovať a pomáhať iným… Dokáže to prakticky nevidiaca Jana Hvolková z Budatínskej Lehoty (časť Kysuckého Nového Mesta). Ak sa s ňou budete rozprávať, zavalí vás vlna príjemnej energie. Tej, ako aj lásky, má na rozdávanie. 

Malý krok pre darcov, veľký skok pre nevidiacich a slabozrakých

Opäť je tu čas celoslovenskej kampane, čas informačných stánkov a merania zrakových parametrov deťom aj dospelým. Čas stoviek, ba tisícok v rovnakých tričkách, ktorí za dobrovoľný príspevok poďakujú spinkou v tvare bielej pastelky. Je tu 17. ročník našej verejnej zbierky.