Členovia Únie bilancovali

Základné organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska za rok 2017 zorganizovali vyše šesťsto podujatí, ktorých sa zúčastnilo viac ako 11-tisíc osôb. Nakoľko sociálne služby sú zabezpečené profesionálne, najväčší priestor v činnosti základných organizácií zaujímajú voľnočasové aktivity. 

 

Počas marca a apríla sa uskutočnili Výročné členské schôdze základných organizácií Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Úlohou členských schôdzí je vyhodnotenie a naplánovanie činnosti a hospodárenia základných organizačných zložiek, v ktorých sú členovia občianskeho združenia organizovaní. V párnych kalendárnych rokoch si na dvojročné funkčné obdobia volia aj svoje riadiace a kontrolné orgány a vtedy majú schôdze prívlastok výročná. Schôdze slúžia členom aj ako veľmi dobrý zdroj aktuálnych informácií  o pripravovaných celoštátnych aktivitách ÚNSS. Vďaka účasti kompetentných hostí dostávajú odpovede na otázky týkajúce sociálnych záležitostí alebo  sprístupňovania prostredia.

 

Čerstvé štatistiky

Po ukončení činností základnej organizácie v Dolnom Kubíne a jednej z dvoch žilinských organizácií má ÚNSS 62 základných organizácií, ktoré evidujú 3 730 členov.

V roku 2017 do ÚNSS prijali spolu 174 nových členov, členstvo bolo ukončené v 291 prípadoch. Najpočetnejšími organizáciami sú  základné organizácie Martin (161 členov), Nitra (148 členov) a Pezinok-Malacky-Senec (136 členov).

Nepriaznivá je veková štruktúra ÚNSS, keď 65 percent členov sú ľudia nad 60 rokov. Na organizáciu tiež negatívne pôsobia celospoločenské javy, kedy najmä mladí ľudia nemajú potrebu byť niekde organizovaní. Tento stav sa vrcholné orgány ÚNSS usilujú zmeniť nielen odporúčaniami na organizovanie aktivít zaujímavých i pre mladých ľudí, ale aj cielenými projektmi, či zakotvením možnosti v stanovách založiť krajskú mládežnícku organizáciu.

 

Dobrovoľníctvo

Činnosť základných organizácií stojí výhradne na dobrovoľnej práci. Do riadiacich a kontrolných orgánov základných organizácií ÚNSS bolo zvolených 469 členov, preto ÚNSS v rámci svojich kapacitných možností venuje maximálnu pozornosť podpore tejto práce. Pri nej sa dáva dôraz na schopnosť ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím si organizáciu samostatne riadiť. Na druhej strane si predstavitelia ÚNSS uvedomujú, že bez pomoci vidiacich priateľov sa organizácia nezaobíde. Ide najmä o funkcie hospodárov, kontrolórov, logistiku, alebo pomoc asistentov. Členovia bez zrakového postihnutia majú v našej organizácii  20-percentné zastúpenie. ÚNSS metodicky pôsobí, aby v tejto svojpomocnej  spolupráci dochádzalo k rovnováhe a dôstojnému postaveniu všetkých jej funkcionárov a členov.

 

Keď spolupracuje samospráva a inštitúcie

Základná organizácia ÚNSS na území svojej pôsobnosti, ktorým sú vo väčšine prípadov okresy, je reprezentantom občianskeho združenia a svojou činnosťou by mala osloviť  nielen svojich členov, ale aj verejnosť. Z toho dôvodu je potešiteľné, že osobnou prítomnosťou poctili rokovania organizácií primátori  Zlatých Moraviec, Lučenca, Michaloviec, Nitry, Svidníka, Partizánskeho a Brezovej pod Bradlom (Myjava). Viceprimátorov členovia ÚNSS privítali v Prešove a Pezinku, na výročných členských schôdzach sa zúčastnilo aj sedem ďalších pracovníkov a poslancov samospráv. Zo štátnej správy si na schôdze členovia základných organizácií pozývajú pracovníkov Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, v tomto roku prišli v šiestich prípadoch, vo Svidníku v osobe riaditeľa úradu. Na schôdzach radi privítali aj očných lekárov, pracovníkov knižníc a zástupcov médií.

 

Zo správ o činnosti

Základné organizácie ÚNSS za rok 2017 v hláseniach vykázali 625 zorganizovaných podujatí, ktorých sa zúčastnilo 11 166 osôb. Nakoľko sociálne služby zabezpečuje ÚNSS profesionálne, najväčší priestor v činnosti základných organizácií zaujímajú voľnočasové aktivity. Medzi nimi dominujú zájazdy, rekondičné pobyty, turistika, spoločenské stretnutia pri príležitosti sviatočných a významných udalostí, klubová činnosť. Ako príklady do malej ilustratívnej vzorky akcií základných organizácií vyberáme tie, ktoré sa dajú považovať za inšpiratívne, zamerané na rozvoj komunikačných a manuálnych zručností, tvorivú prácu a osvetu.

  • Pohyb ako terapia – ZO ÚNSS Lučenec: Súbor aktivít – šport, relax, turistika a vzdelávacie aktivity (besedy)
  • Cena mesta Rimavská Sobota: Jej držiteľom sa stal predseda ZO Rimavská Sobota Vladimí Zán, v neposlednom rade aj za dlhodobú starostlivosť o pomník Mateja Hrebendu
  • Prezentácia ÚNSS v našom meste – ZO Humenné: Seminár za účasti predstaviteľov štátnej správy a samosprávy spojenou s výstavou kompenzačných pomôcok
  • Medzinárodný bowlingový turnaj – ZO ÚNSS Levoča
  • Kurz tvorby ikebany – ZO ÚNSS Trnava: K upevňovaniu spoločenstiev v základných organizáciách ÚNSS prispieva najmä pravidelná klubová činnosť, ktorú vykazuje 23 z nich. Klubové stretnutia sa konajú v týždňových alebo mesačných intervaloch väčšinou s voľným programom a širším zameraním.

V Prievidzi, Michalovciach, Nitre a Svidníku, pôsobia hudobné a recitačné súbory,  krúžky ručných prác a tvorivých dielní v Zlatých Moravciach, Lučenci, Michalovciach, Martine, Nitre, Nových Zámkoch,  vo Svidníku a v Púchove.

 

Veríme, že vďaka spolupráci s našimi funkcionármi budeme na stránkach Dúhy prinášať viac konkrétnejších informácií o činnosti základných organizácií, najmä pozvánky na zaujímavé podujatia.

 

Josef Zbranek

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *