Bilancovali aj kraje

Na výročné členské schôdze základných organizácií Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) nadviazali krajské zhromaždenia. Uskutočnili sa v priebehu mája a júna 2018. 

 

Delegáti zvolení na výročných členských schôdzach základných organizácií  tu predložili výsledky svojej práce za uplynulé dva roky a plány na ďalšiu činnosť Krajské rady ÚNSS. Hlavnými úlohami Krajskej rady je koordinácia činnosti základnej organizácie ÚNSS v kraji vrátane metodickej pomoci a organizovanie celokrajských akcií ÚNSS. Rady majú aj vlastný rozpočet, jeho príjmovú časť tvoria najmä podiely zo zbierok a kampaní ÚNSS. O jeho využití rozhodujú delegáti krajského zhromaždenia schválením rozpočtu a plánu činnosti. Na dvojročné funkčné obdobie sú volené nové krajské rady. V tomto roku došlo k najväčším zmenám vo vedení v prešovskom kraji, o čom informujeme v správe o 3. zasadnutí Ústrednej rady ÚNSS.

 

Z činnosti Krajských rád (KR) ÚNSS v roku 2017

  • Memoriál Zlatky Bielickej – KR Nitra: Športový deň s disciplínami vhodnými pre nevidiacich a slabozrakých podporil Nitriansky samosprávny kraj
  • Chceme byť lepší – KR Banská Bystrica: Celoročný cyklus vzdelávacích a zážitkových aktivít zameraných na rozvoj osobnosti – podporil Grantový program ÚNSS
  • Zvýšme si vedomosti o práci vo funkciách v KR a ZO ÚNSS – KR Žilina, podporil grantový programu ÚNSS: • Nikto nie je dokonalý – KR Prešov, podporil Grantový program ÚNSS

KR ÚNSS Košice a Nitra organizujú každoročne Krajské akadémie ku Dňu nevidiaci, pri KR Bratislava pôsobí pod vedením sochára Martina Dzureka výtvarná skupina Svetlo.

Tvorivé dielne orientované skôr na ručné práce vlani rozbehli aj pri KR Košice.

 

Josef Zbranek

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *