Októbrová konferencia bude o Braillovom písme

Za sebou už máme šesť odborných konferencií na tému prístupnosť a sprístupňovanie kultúry ľuďom so zrakovým postihnutím. Zamerali sme sa na sprístupňovanie literárnych textov, múzeí, historických pamiatok, výstav a audiovizuálnych diel, ostatná konferencia bola venovaná kultúrnym aktivitám ľudí so zrakovým postihnutím. Siedma konferencia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska bude bodkovaná. 

 

Šesť bodov, zoradených po troch v dvoch stĺpcoch. Kombináciou bodov (pridávaním a vynechávaním jedného až piatich) možno zaznačiť písmená abecedy (aj s diakritikou), interpunkčné znamienka, matematické či chemické symboly aj noty. Nič nové? V poriadku. Veľkosť jednotlivých bodov, vzdialenosť medzi nimi, ako aj medzi riadkami je pevne daná tak, aby sa základná bunka Braillovho písma, takzvaný šesťbod, dal obsiahnuť bruškom jedného prsta. Stále nič? A čo toto? Prvých desať písmen sa tvorí len pozíciami 1, 2, 4, 5. A keď chcete vytvoriť druhú desiatku, teda písmená od K po T, pridáte len tretí bod. Z A tak dostanete K, z B L, z C M… Tretiu desiatku vytvoríte z druhej pridaním šiesteho bodu: z K je odrazu U, z L V, z M X atď. Aj to ste vedeli? Ideme ďalej: Braillovo písmo bolo predstavené svetu v roku 1825. Za hranice Francúzska však začalo prenikať až po roku 1850. Významným míľnikom v jeho histórii je rok 1878, keď Kongres pre zlepšenie osudu nevidiacich a hluchonemých na svojom zasadnutí v Paríži odmietol všetky ostatné návrhy na slepecké písmo a postavil sa za zavedenie Braillovej abecedy do celého sveta. Aspoň to, že v Uhorsku Braillovo písmo zaviedli až roku 1893 a prvé slovenské učebnice tlačené Braillovou abecedou vyšli až za 1. ČSR po roku 1923, snáď bude pre vás novinkou. Ak nie, budeme sa musieť polepšiť.

 

Pre odbornú i laickú verejnosť

V dňoch 24. a 25. októbra sa v Bratislave uskutoční už 7. odborná konferencia o sprístupňovaní kultúry nevidiacim a slabozrakým osobám s názvom Braillovo písmo – jeho význam v 21. storočí a jeho budúcnosť. Vítaní sú ľudia so zrakovým postihnutím, predovšetkým používatelia Braillovho písma, zamestnanci vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií, odborníci na aplikácie Braillovho písma v spojení s informačnými a komunikačnými technológiami, ale i tí, ktorí ho využívajú na označovanie v najrôznejších oblastiach každodennej praxe. Cieľom konferencie bude ponúknuť účastníkom ucelenú informáciu o súčasnom stave a perspektívach využitia Braillovho písma. Zámerom je poukázať na to, že ani takmer 200 rokov po jeho vzniku sa tento geniálny nástroj komunikácie nedostáva do úzadia a obava, že technológie, ako sú e-knihy, zvukové knihy a čítače obrazovky ho môžu nahradiť, je neopodstatnená. Braillovo písmo má svoj trvalý a nezastupiteľný význam, možnosti jeho uplatnenia sa neustále rozširujú – či už ide o kultúrne inštitúcie, informačné systémy, dopravu a to je len začiatok výpočtu možností.

 

Konferencia bude zameraná na nasledujúce oblasti:

  • brail a autorské právo – Braille a sprístupňovanie literatúry a jej dostupnosť (Marakéšska zmluva, čítanie a vlastná tvorba, Dni Mateja Hrebendu).
  • brail a vzdelávanie (výučba Braillovho písma, učebné materiály v Braillovom písme, Braillovská olympiáda).
  • brail a jeho využitie v bežných životných situáciách (cestovný ruch, služby, voľný čas).
  • brail a informačné a komunikačné technológie (tlač Braillovho písma a reliéfnej grafiky, hmatové displeje, smartfóny, RoboBraille).

 

záber na ruky píšuce na Braillovom stroji.
Braillovo písmo sa ani takmer 200 rokov po jeho vzniku nedostáva do úzadia

 

Obrovský dosah, ktorý má vynález tohto reliéfneho písma na životy nevidiacich na celom svete si všetci o čosi intenzívnejšie uvedomujeme vždy začiatkom roka. Štvrtý január, deň narodenia Louisa Brailla, bol totiž v roku 2001 Svetovou úniou nevidiacich (WBU) vyhlásený za Svetový Braillov deň. Budúci rok bude na narodeninovej torte presne 210 sviečok a práve táto konferencia bude jedným z prvých darčekov od ÚNSS.

 

Dušana Blašková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *