Milí čitatelia!

Správny muž má zasadiť strom, postaviť dom, splodiť syna, Túto okrídlenú údrosť istá spoločnosť zaoberajúca sa predajom nábytku používa ako súčasť svojho reklamného textu s doplneným vtipným dovetkom: „Žena musí polievať strom, upratovať dom a starať sa o dvoch nezbedníkov.“ 

Bielu pastelku 2021 darcovia nesklamali

V piatok 24. septembra 2021 dominovala mestám a obciam Slovenska Biela pastelka. Napriek tomu, že sme mali obavy zo zhoršujúcej sa situácie v súvislosti s pandémiou, zbierkový deň sa vydaril. Prialo nám počasie i darcovia. Výnos hlavného zbierkového dňa dosiahol rekordný výsledok. 

Naša partnerská organizácia bilancovala

V dňoch 30. a 31. augusta sa v Pardubiciach konalo X. celoštátne zhromaždenie Zjednotenej organizácie nevidiacich a slabozrakých v ČR. Tak ako náš zjazd sa zhromaždenie malo uskutočniť už vlani. Vyhodnotenie činnosti, plány aktivít na nasledujúce roky, voľby riadiacich a kontrolných orgánov, prípadná novelizácia stanov, to sú hlavné úlohy našich snemov. 

Milan Měchura končí jednu etapu práce

Ing. Bc. Milan Měchura skončil, ale pokračuje. Rozporuplné konštatovanie nevyjadruje nič iné ako to, že 30. júna 2021 skončil svoj pracovný pomer v ÚNSS a odišiel do starobného dôchodku. Pokračuje však vo funkcii 1. podpredsedu ÚNSS, čo je funkcia dobrovoľná, ale dôležitá. Prvý činovník po štatutárovi.