Milí čitatelia!

Správny muž má zasadiť strom, postaviť dom, splodiť syna, Túto okrídlenú údrosť istá spoločnosť zaoberajúca sa predajom nábytku používa ako súčasť svojho reklamného textu s doplneným vtipným dovetkom: „Žena musí polievať strom, upratovať dom a starať sa o dvoch nezbedníkov.“ 

Priznám sa, že vo mne toto porekadlo príliš nerezonovalo, a to ani v čase svojej najväčšej slávy, keď ho ktosi vykutral, vyslovil a narástli mu krídla. Uvedomoval som si totiž, že dom nikdy nepostavím. Strom – no problem, tie sme sadili ešte v škole.

Ľudia s vážnym zrakovým postihnutím bežne domy nestavajú. Píšem bežne, pretože mal som slabozrakého spolužiaka, ktorý v dospelosti dom postavil. Až na odborné remeselné práce. Postavil ho vraj sám podľa knihy. Neviem, nepodával som mu pri tom tehly, pokiaľ je to ale pravda, klobúk dole. Slabozraký skutočne bol. Mal preukaz (vtedy ešte ZŤP) a o získanie vodičského sa ani nesnažil, aj keď po ňom veľmi túžil.

A prečo má muž splodiť práve syna? Jednak je to pri plodení 50 na 50, a potom… vari sú dcéry menej hodnotné ako synovia? Absurdita. Hudobnej skupine Kandráčovci poslúžilo porekadlo ako námet pre pieseň, kde do textu vtlačili aj dcéru, ale to kredit myšlienky nedvihne.

Túto prezentáciu hĺbky duše chlapských moralistov celkom zrazila na kolená celosvetová politika rodovej rovnosti uplatňovaná medzinárodnými dohovormi a deklaráciami. Vo svojej úvahe sa chcem zamyslieť nad rodovou rovnosťou v jazyku, pretože s ňou budeme konfrontovaní stále viac, požiadavkou je cesta k rodovo neutrálnemu jazyku, ktorá spočíva v odstraňovaní zaužívaných stereotypov a predsudkov, hľadaní rodových protipólov v profesiách, či potlačovaní tzv. generického maskulína, čo je názov osoby v mužskom rode, ktorý je mienený ako neutrálny.

V roku 2008 Európsky parlament prijal viacjazyčné usmernenia pre rodovo neutrálny jazyk. V osobitných usmerneniach pre slovenčinu sa môžeme dočítať:

  1. a) v rámci oslovovania sa usilujeme dôsledne používať oba rody, pričom berieme do úvahy zloženie oslovovanej skupiny: „vážené poslankyne, vážení poslanci“;
  2. b) poradie rodov v pároch možno striedať: „starostovia a starostky“, „vedci a vedkyne“, „členky a členovia“;
  3. c) ak skupinu tvoria len ženy, použijeme len ženský rod: „Všetky tri kandidátky, ktoré postúpili do ďalšieho kola…“ (nie „kandidáti“);
  4. d) namiesto výrazu v mužskom rode možno zvoliť inú formuláciu: „obrátiť sa na odborníka“ možno preformulovať na „požiadať o odbornú radu“ alebo „vyhľadať odbornú pomoc“;
  5. e) namiesto výrazu v mužskom rode možno použiť abstrahujúce označenia: „osoba“, „osobnosť“, „odborná sila“, „žiactvo“, „osadenstvo“;
  6. f) namiesto výrazu v mužskom rode použijeme prídavné meno: nie „povolanie lekára“, ale „lekárske povolanie“, nie „povolanie učiteľa“, ale „učiteľské povolanie;
  7. g) namiesto konkrétnych označení profesií možno zvoliť všeobecné, rodovo neutrálne: „lekárov a sestričky“ možno vhodnejšie označiť za „zdravotnícky personál“ či „zdravotnícke profesie“;
  8. h) zámená „každý/každá“ možno nahradiť zámenom „všetci“ – namiesto „Každý si u nás vyberie“ môžeme použiť „Všetci si u nás vyberú.“

Zdroj www.europarl.europa.eu

Neviem, čo si o tom myslíš, milé čitateľstvo. Ja len to, že bez spoločenského tlaku a objednávky by tieto dokumenty nevznikli, ale o tom, čo z toho sa „ujme“, rozhodnú ľudia – užívatelia a užívateľky jazyka. Ja by som určite radšej bol zdravotným bratom ako zdravotníckym personálom a neprekáža mi ani rodový stereotyp u páchateľov trestných činov.

Máme tu i výnimku, kedy generické maskulínum posilňuje postavenie ženy. V ÚNSS sme – iste nie sme jediní – vytvorili pracovnú pozíciu sekretár, v našom prípade krajskej rady. Na týchto pozíciách však pôsobia výhradne ženy. Označiť ich ako sekretárky KR by nedocenilo význam ich práce. Ide o deformácie z minulosti, kedy sekretárky boli asistentkami šéfov. Varili kávu, uvádzali návštevy a podľa príkazov vykonávali administratívne práce. Pozícia sekretár, niekedy dokonca generálny, vyjadrovala riadiaci alebo výkonný post, a to minimálne kancelárie, keď nie celého úradu. V ÚNSS nechceme znižovať význam funkcie našich sekretárok KR, urobili sme z nich teda sekretárov

Čo napísať na záver? I žena je len človek a muž osoba.

 

Josef Zbranek

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *