Naša partnerská organizácia bilancovala

V dňoch 30. a 31. augusta sa v Pardubiciach konalo X. celoštátne zhromaždenie Zjednotenej organizácie nevidiacich a slabozrakých v ČR. Tak ako náš zjazd sa zhromaždenie malo uskutočniť už vlani. Vyhodnotenie činnosti, plány aktivít na nasledujúce roky, voľby riadiacich a kontrolných orgánov, prípadná novelizácia stanov, to sú hlavné úlohy našich snemov. 

 

Nebolo tomu ináč ani v Pardubiciach. Delegáti jednohlasne schválili predložené správy, čím vystavili vysvedčenie doterajšiemu vedeniu organizácie.

Za nového prezidenta si delegáti zvolili Luboša Zajíca, viceprezidentom sa stal Zdeněk Šnyrich. Bývalí čelní predstavitelia Václav Polášek a Rudolf Volejník sa aj naďalej budú podieľať na činnosti organizácie, boli zvolení do novej Republikovej rady SONS rovnako ako aj protikandidátka na prezidenta Dagmar Filgasová, ktorá vo voľbách do 7- člennej republikovej rady získala najviac hlasov, čo možno považovať za jednotu vedenia a dôveru delegátov.

Celoštátne zhromaždenie uložilo republikovej rade a štatutárom úlohy na ďalšie obdobie. Nechýba v nich zameranie sa na legislatívu, pracovné uplatnenie, starostlivosť o seniorov, podpora aktivít mládeže, vzdelávania, odstraňovanie architektonických bariér, dostupnosť webových sídiel, a pod. Všetky činnosti s prídomkom pre nevidiacich a slabozrakých.

Ciele majú naše organizácie obdobné, aj keď prostredie a podmienky sa trochu líšia. Želáme našim susedom, nech sa im všetky zámery podarí naplniť a novému vedeniu veľa síl k ich realizácii.

 

Podľa uznesení spracoval Josef Zbranek

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *