O zdraví s otáznikmi i bez

Častými námetmi našich spoločných predpandemických rozhovorov bývala téma zrakové postihnutie. Otázok padalo neúrekom, odborné odpovede však chýbali. Čadčianski ZO-čkári neraz spoločne rozoberali progres a prognózu vlastného stavu, hľadali príčiny, prečo práve u nich došlo k negatívnemu vývoju, a snažili sa nájsť možnosti, ktoré by prípadne viedli k jeho zlepšeniu. Náš výbor dal preto hlavy dokopy a zapojil sa do 1. kola grantovej výzvy ÚNSS podaním projektu pod názvom Na slovíčko… 

 

Gro projektu spočívalo v zorganizovaní série on-line prednášok s odborníkmi na zrakové postihnutie, keďže pandémia výrazne znížila fyzickú aktivitu u členov, a negatívne tým ovplyvnila ich telesné zdravie. Spektrum tém sme sa rozhodli obohatiť aj o problematiku fyzioterapie. Naše zámery sa evidentne pozdávali aj grantovej komisii ÚNSS, ktorá projekt posvätila, a tak už nič nebránilo tomu, aby sa zamýšľaný plán začal napĺňať.

 

Najskôr všetko o zraku

Prvú vzácnu hosťku moderátorky Evy Gregušovej sme privítali hneď niekoľkokrát, a to v júni a v septembri. Bola ňou odborníčka z Beskydského očného centra vo Frýdku-Místku MUDr. Miroslava Rudinská a svojej úlohy sa zhostila so skutočnou profesionalitou a obrovským prehľadom. Všetkých nás potešila jej mimoriadna ústretovosť – v tematických blokoch si pripravila prednášky na témy, o ktoré bol podľa vopred zrealizovaného prieskumu v radoch čadčianskych zo-čkárov najväčší záujem. Prierezovo prešla postupne ochoreniami ako sivý a zelený zákal, dioptrické poruchy, vekom podmienená degenerácia makuly či poruchy videnia spôsobené cukrovkou. Pri každej téme prišli na rad aj odpovede pani doktorky na otázky účastníkov besedy. Otázok bolo veľa, pretože každého, prirodzene, zaujímalo niečo iné. Dozvedeli sme sa aj to, že ak by sme mali záujem zapojiť sa do nejakej výskumnej štúdie, treba tak učiniť výlučne prostredníctvom špecializovanej oftalmologickej ambulancie (napr. sietnicovej), ktorá dokáže takéhoto uchádzača nasmerovať na vhodné pracovisko.

„Pri operácii sivého zákalu sú očné viečka fixované rozvieračom, ich vstupy do určitej miery fixujú aj mikronástroje. Dôležitá je však spolupráca s pacientom, preto je každý pacient vopred plne poučený. Navyše počas operácie dostáva priebežne informácie a inštrukcie,“ odpovedala pani doktorka na jednu z menej typických otázok smerujúcich k priebehu operačného výkonu.

Zaujímavé bolo počuť aj detailný popis toho, ako sa do oka injekčne vpichuje látka, spomaľujúca postup vekom podmienenej degenerácie makuly: „Nie je to síce príjemné, ale všetko sa robí v lokálnej anestézii a ešte sa mi nestalo, že by pri tom niekto kričal,“ rozptyľovala obavy niektorých účastníkov odborníčka.

„Určite je veľmi dôležité chrániť si oči kvalitnými slnečnými okuliarmi s filtrom UV-A a UV-B, pretože ultrafialové žiarenie v dnešnej dobe veľmi nepriaznivo pôsobí na bunky sietnice,“ radila na záver prvej prednášky.

Vo svojej druhej prednáške sa doktorka Rudinská venovala popisu, diagnostike a spôsobe liečby pri niektorých refrakčných chybách. Priestor dostali aj rôzne prejavy alergií, ktoré vedia veľmi nepríjemne potrápiť. Osobitný záujem však zbudila časť venovaná najnovším výskumom pri diagnóze retinitis pigmentosa (RP). Toto progresívne genetické ochorenie je veľmi ťažko liečiteľné a je častou príčinou straty zraku. Čerstvou novinkou, o ktorej naša hostka informovala, je experimentálna génová terapia. Jej podstata spočíva v tom, že po dôkladnom genetickom vyšetrení sa pod sietnicu aplikuje látka – Luxturna, ktorá vnesie genetický materiál. Ten buď časť chýbajúceho génu pre tvorbu chýbajúceho proteínu nahradí, alebo ho nejakým spôsobom ovplyvní tak, že sa nebude tvoriť proteín spúšťajúci túto chorobu. Indikáciou na takúto liečbu je však prítomnosť mutácie génu RPE65 a dostatok funkčných buniek sietnice. „Veľkou nádejou tejto terapie je aj to, že keď sa už prišlo na tento systém liečby, po podrobnejšom preskúmaní iných ochorení, bude možné liečiť aj iné genetické poruchy,“ objasnila podstatu týchto poznatkov doktorka Rudinská.

Nuž, zatiaľ je to určitý pokrok, i keď nie stopercentný, ale podľa slov odborníčky: „V medicíne nie je absolútne nič stopercentné, pretože každý človek je iný. Môže sa pokojne stať, že u milióna ľudí niečo zaberie a príde milión prvý s tým, že jemu to nezabralo.“

My sa však už teraz môžeme tešiť na najnovšie poznatky z génovej terapie – od pani doktorky máme totiž sľúbené ďalšie stretnutie, a to po jej návrate z lekárskeho kongresu na túto tému.

 

Portrétová fotografia pani doktorky v ambulancii
MUDr. Miroslava Rudinská. Zdroj: BOC Frýdek-Místek

 

Dobré rady na chrbticu a nad zlato

Ďalšie pozvanie do virtuálneho kresla prijala v Čadci dobre známa a renomovaná fyzioterapeutka Milada Tatarková, ktorej dlhoročná prax a bohaté skúsenosti z odboru predznamenali vysokú kvalitu informácií a dobrých rád. A skutočne, pani Milada sa svojej úlohy previesť účastníkov všetkými zákutiami fyzioterapie zhostila veľmi zodpovedne.

Vo svojej prvej prednáške podrobne rozobrala chrbticu do najmenších detailov, dôkladne popísala jej stavbu, spôsob fungovania a vysvetlila príčiny bolestí. O seknutí v krížoch, vyskočenej platničke, či blokáde krčnej chrbtice už nepochybne počul každý, nejeden to však zrejme pozná nielen z počutia. Preto prišli vhod cenné odpovede našej odborníčky, ktorá vysvetlila, aké úľavové polohy a techniky použiť pri rôznych akútnych i chronických bolestiach chrbtice. Všetkým zúčastneným je už teraz jasné aj to, čo je to trakcia, bankovanie a aké typy masáží sú na ktoré situácie vhodné.

„Nemyslím si, že problémy s rôznymi blokádami chrbtice vyrieši silové napravovanie. Ak už je to potrebné, mal by to po dôkladnom vyšetrení robiť odborník – neurológ alebo rehabilitačný lekár, určite nie nejaký ľudový liečiteľ, ktorý môže svojím zásahom bez potrebnej diagnostiky ublížiť. Pri takýchto problémoch je podstatné správnym držaním a vhodnou rehabilitáciou docieliť uvoľnenie chrbtice, a nie používať rôzne silové mykania a ťahania, objasnila naša hostka.

Počas druhej septembrovej prednášky sa venovala srdcovocievnym a respiračným ochoreniam. Opäť zazneli cenné rady, ktorými si vieme pomôcť pri zdravotných ťažkostiach, vyplývajúcich zo súčasného spôsobu života. Súčasťou tohto bloku bola aj situácia ohľadom vírusu COVID-19 – veď aj v našich radoch sa prejavila jeho ničivá sila. Predstavenie súboru dýchacích cvičení, ktoré sú pri obnove dýchacích funkcií pľúc oslabených po prekonaní covidu nápomocné, bolo preto určite namieste. Veľmi podnetné bolo započúvať sa do následnej živej diskusie, počas ktorej zaznievali osobné skúsenosti našich členov s prekonávaním choroby. Niekomu pomohol nepretržitý prísun čerstvého mrazivého vzduchu počas celodenného vetrania a sústavná snaha o hlboké dýchanie, inému včasné nasadenie rôznych liekov. Zhoda nastala v jedinom – že každému pomáhalo niečo iné.

 

Nezabudlo sa na nikoho

Cieľom organizátorov bolo pútavou formou sprostredkovať svojim členom informácie z oblastí, o ktoré prejavili záujem, zároveň zaktivizovať členskú základňu a oživiť pandémiou utlmené väzby. To sa nepochybne podarilo, keďže celkovo sa na besedách zúčastnilo viac ako 50 členov. Ale ani tí, ktorým to v on-line priestore pre chýbajúce počítačové zručnosti nejde, nebudú ukrátení – vyhotovené zvukové nahrávky prednášok dostanú na záznamových médiách.

Žiaľ, cez Slovensko sa už prevalila aj tretia vlna pandémie. Pre nás všetkých je to signál k zvýšenej opatrnosti, pre čadčianskych organizátorov aj k tomu, aby popremýšľali nad čímsi ďalším.

 

Peter Halada

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *