Prichádza k nám erudovaná odborníčka z praxe

Po odchode Ing. Bc. Milana Měchuru a následnom výberovom konaní nastúpila na pozíciu metodičky pre obhajobu práv, legislatívne aktivity a zahraničné vzťahy JUDr. Soňa Tóthová. 

 

Ide o advokátku s bohatými skúsenosťami z viacerých oblastí práva vrátane sociálneho, ale i medicínskeho. Na jej webovej stránke nájdeme mimoriadne pozitívne hodnotenia klientov, ktorých zastupovala. Veľmi si cenia jej vysokú profesionalitu, precíznosť, húževnatosť, ale aj ľudskosť a priateľský prístup. „Vždy som rozumela tomu, čo pani doktorka hovorí,“ vyjadrila sa spokojná klientka. Zrozumiteľnosť výkladu legislatívy je vec, ktorú naši členovia, funkcionári i zamestnanci oceňujú. „Zažili sme ju na mnohých pojednávaniach,“ dodáva ďalší klient, „ani jeden právnik sa za nás nebil s takou vervou ako ona.“

 

Na doplnenie tohto krátkeho profilu som JUDr. Tóthovej položil niekoľko otázok:

Aký priestor vo vašej doterajšej praxi zaujímalo sociálne právo?

V prvom rade chcem uviesť, že som vďačná za to, že som dostala možnosť pôsobiť ako právnik v ÚNSS a zúčastňovať sa na legislatívnych procesoch majúcich za cieľ zlepšiť a uľahčiť život zrakovo znevýhodneným osobám, obhajovať ich záujmy a pomáhať riešiť ich právne problémy, ktoré v drvivej väčšine patria do oblasti práva sociálneho zabezpečenia. V mojej advokátskej praxi sa zaoberám širokou škálou právnych odvetví, pričom sa špecializujem na medicínske, občianske právo, ako i právo sociálneho zabezpečenia. Mám bohaté skúsenosti prevažne s uplatňovaním nárokov klientov na peňažné príspevky, dávky, pomoci, a problémov s tým súvisiacich. Poznám úskalia týchto procesov, viem klientov na nich pripraviť a pomôcť im týmito procesmi prejsť.

Boli ste už niekedy v kontakte, či už vo svojej profesii alebo osobnom živote s nejakým človekom so zrakovým postihnutím alebo ako dnes hovoríme znevýhodnením?

Vo svojej profesii som mala možnosť zastupovať osoby zdravotne znevýhodnené, a to aj osoby, ktoré ku poškodeniu zdravia prišli napríklad v dôsledku pochybenia lekárov. Mám skúsenosť s tým, aké všetky prekážky musia tieto osoby prekonávať, pričom v boji za svoje práva a spravodlivosť sú často znevýhodňované, ba dokonca sekundárne viktimizované.

Tu som požiadal JUDr. Tóthovú o vysvetlenie výrazu.

Pojem viktimizovaný je odvodený od anglického slova “victim”, teda obeť. Čiže dané osoby sa stávajú sekundárne obeťami (okrem už svojho prvotného poškodenia) súdnej a úradníckej mašinérie, diskriminačného alebo iného zbytočne a neprimerane zaťažujúceho konania.

Čo Vás zaujalo na ponuke ÚNSS?

Ponuku práce pre ÚNSS vnímam ako výzvu a možnosť priamo ovplyvniť legislatívne procesy týkajúce sa práv a oprávnených záujmov zrakovo znevýhodnených osôb, keďže z pozície advokátky vidím množstvo nedostatkov a nedokonalostí právnych predpisov, ktoré klientom komplikujú situáciu. Ponuka práce pre ÚNSS ma zaujala i preto, že som nadšenou bojovníčkou za ľudské práva, zdravotne aj inak znevýhodnených osôb a cítila som, že v únii nájdem svoje uplatnenie v tomto smere. Je mi cťou pracovať s kolegami z únie, na čele s pánom predsedom RNDr. Branislavom Mamojkom, CSc., ktorí robia pre zrakovo znevýhodnených ľudí nesmierne dôležitú a významnú prácu.“

Čo nám o sebe ešte viete prezradiť?

Považujem za šťastie, že moja práca je i mojím koníčkom. Som mamou dvoch synov, ktorým sa po práci naplno venujem. Ak náhodou nedvíham telefón, som v súdnej sieni alebo na ihrisku. Toľko teda len na úvod pôsobenia JUDr. Soni Tóthovej v našej organizácii. Na stránka Dúhy sa iste s ňou a jej prácou v budúcnosti budeme stretávať. Želáme si, aby sa podarilo JUDr. Tóthovej naplniť predstavy a ciele, s ktorými do ÚNSS nastúpila a aby sa jej medzi nami páčilo.

 

Josef Zbranek

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *