Milí čitatelia!

Výročie narodenia Louisa Brailla, tvorcu slepeckého písma, ktoré nesie jeho meno, si každoročne pripomíname 4. januára. Redaktor a hudobník Ondrej Rosík z Banskej Bystrice skomponoval klavírnu skladbu Pocta Lousovi Braillovi. Vypočuli sme si ju v jeho podaní na galaprograme Braillovskej olympiády pred 4 rokmi, aj na augustovom Bieločiernom koncerte v Nitre. Pri jej tvorbe vychádzal zo 6 bodiek Braillovej abecedy.

Všetkým, čo udržia tajomstvo!

K Tomášovskému domu konča dediny sme nikdy nesmeli. Starká hovorievala, že nás tam vietor uchytí a odnesie do hory, odkiaľ už nikdy nenájdeme cesty späť, čo by sme sa ako usilovali. A nedaj Boh, aby sme stretli toho divocha, čo v ňom býva, s vlkmi sa zhovára a s ľuďmi slovka neprerečie. Starý otec sa vtedy len usmieva popod strapaté fúziská a vypúšťa lenivé krúžky z briarky.

Milí čitatelia!

Správny muž má zasadiť strom, postaviť dom, splodiť syna, Túto okrídlenú údrosť istá spoločnosť zaoberajúca sa predajom nábytku používa ako súčasť svojho reklamného textu s doplneným vtipným dovetkom: „Žena musí polievať strom, upratovať dom a starať sa o dvoch nezbedníkov.“