Víťazné fotografie prídu aj ku vám

Fotografická súťaž Cesta svetla 2018 už má svojich víťazov. Ich diela si mohli pozrieť návštevníci výstavy v priestoroch Slovenského národného divadla, počas roka 2019 však bude usporiadaných viacero expozícií na celom území Slovenska. 

(NE)vidieť a vedieť viac

Do Bratislavy sa opäť vrátil unikátny projekt. Určený je ľuďom so zrakovým postihnutím a je jeden z prvých tohto druhu určených nielen v Spolku medikov Slovenskej zdravotníckej univerzity, ale na Slovensku vôbec. Počas Dňa nevidiacich si dvadsať zrakovo postihnutých ľudí zopakovalo a rozšírilo svoje zdravotnícke vedomosti. 

A ideme ďalej

Projekt  bol jedným z podporených projektov Grantovou komisiou Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. O grant požiadala Krajská rada ÚNSS Banská Bystrica. Radosť organizátorov zo schválenia financií bola neopísateľná. A to minimálne preto, lebo opäť mohli pripraviť a dofinancovať  projekt, ktorý nazvali A ideme ďalej.