Súrodenci Babjakovci v Lučeneckej Synagóge

Pozvanie do Lučenca prijali významní operní speváci i klavírny majster. 

 

Základná organizácia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) č. 22 Lučenec zorganizovala v poradí 7. ročník benefičného koncertu s názvom Lúče sŕdc. Uskutočnil sa 26. Októbra 2018. Nesmierne si vážime, že pozvanie do Lučenca prijali operní speváci Terézia Kružliaková, Martin Babjak, Ján Babjak  a klavírny majster Daniel Buranovský.

Slávnostný večer spestrili hrou na hudobných nástrojoch deti Chiara Stojková (z triedy pani učiteľky Alice Vajdovej zo Súkromnej ZUŠ Lučenec), Sebastián Kotek (z triedy pána učiteľa Michala Petríka zo ZUŠ Zvolen) a Oliver Hrubý (z triedy pána učiteľa Petra Štrpku zo ZUŠ Jozefa Kresánka Bratislava). Hoci chlapci nie sú z Lučenca, z toho mesta pochádzajú ich príbuzní.

 

Zľava Martin Babjak, Terézia Kružliaková, Martin Babjak na vystúpení. Napravo v pozadí klavírny majster Daniel Buranovský.
Nesmierne si vážime, že pozvanie do Lučenca prijali operní speváci Terézia Kružliaková, Martin Babjak, Ján Babjak a klavírny majster Daniel Buranovský

 

Prospešné ciele

Benefičný koncert mal viacero cieľov. Organizátori chceli pripraviť kultúrne podujatie na propagáciu života zrakovo postihnutých ľudí v regióne, a to formou umelecky hodnotného kultúrneho programu, ktorý spojí všetkých divákov, účinkujúcich a zrakovo postihnutých ľudí.

Ďalším z cieľov bolo získať peniaze na dofinancovanie aktivít spolkovej činnosti v  základnej organizácii, na kúpu, respektíve dofinancovanie nových kompenzačných pomôcok, ktoré budú slúžiť na zácvik členom základnej organizácie ako aj klientom ÚNSS. Zo získaných financií budú čiastočne financovať nový počítač so špeciálnymi úpravami pre zrakovo postihnutých.

 

Chlapec vo veku asi 10-12 rokov, hrá na husliach.
Slávnostný večer spestrili hrou na hudobných nástrojoch deti

 

Vďaka tým, ktorí podujatie podporili

Každý doteraz uskutočnený benefičný koncert mal a má svojich donorov, podporovateľov.

Hlavnými partnermi tohtoročného benefičného koncertu boli mesto Lučenec pod vedením primátorky Alexandry Pivkovej, Lučenecké kultúrne stredisko LUKUS pod vedením Mgr. Tomáša Belka. Kompletný zoznam partnerov je uvedený na stránke KS Banská Bystrica.

 

Renata Oláhová, Veronika Chudjaková, koordinátorky projektu

(redakčne upravené)

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *