Jesenné pobyty pre rodiny a mladých

V Banskej Bystrici zopakovali rekondičný Pobyt pre deti so zrakovým postihnutím a ich rodinných príbuzných. Mladí sa stretli v Tajove. 

Na jeseň sa s podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR uskutočnili dva pobyty. Októbrový rekondičný pobyt bol zameraný na deti a rodinu, mládež sa stretla na workshopoch počas novembrového rekondičného pobytu.

 

Pomoc rodinám

Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) Banská Bystrica zorganizovalo rekondičný Pobyt pre deti so zrakovým postihnutím a ich rodinných príbuzných už po tretíkrát. Jeho zámerom bolo pomôcť najbližším nevidiacich a slabozrakých prijať zrakové postihnutie, vyrovnať sa s jeho dôsledkami a docieliť tak, aby čo najmenej ovplyvňovalo spolunažívanie v rodine a prispelo k adaptácii medzi rovesníkmi. Projekt sa uskutočnil v dňoch 24. až 27. októbra a dvaja lektori ÚNSS sa venovali celkovo piatim rodinám.

 

Mladí na ceste k samostatnosti

Pobytu Nezávislý život: Ako na to? v Tajove sa zúčastnilo štrnásť nevidiacich a slabozrakých vo veku 18 až 30 rokov. Uskutočnil sa v dňoch 15. až 18. Novembra. Mladí ľudia absolvovali viacero kvalitných workshopov na tému nezávislého života a sebarozvoja pod vedením profesionálnych lektorov. Úspech mali neformálne diskusie so zaujímavými živými i virtuálnymi hosťami a účastníci si povymieňali skúsenosti s inšpiratívnymi nevidiacimi a slabozrakými mladými ľuďmi z celého Slovenska.

 

Ženy sa objímajú v zasadačke.
Z vyhodnotenia pobytu vyplýva, že mladí ľudia si na jesennom pobyte cenili aj to, že spoznali nových ľudí

 

Z vyhodnotenia pobytu prostredníctvom ankety vyplýva, že mladí ľudia si cenili najmä dobré hry, nové informácie a rady, no aj to, že spoznali nových ľudí.

 

Nevidiaci mladí ľudia sa vzdelávajú za asistencie lektorky.
Mladí ľudia v Tajove absolvovali viacero kvalitných workshopov na tému nezávislého života a sebarozvoja pod vedením profesionálnych lektorov

 

(red.)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *