Zasadala Ústredná rada

Štvrté zasadnutie Ústrednej rady Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa uskutočnilo 23. a 24. novembra v hoteli Bivio v Bratislave. 

 

Hneď po kontrole uznesení informoval predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) Branislav Mamojka o rokovaní s orgánmi Vlády SR, o svojich aktivitách v Európskej únii nevidiacich a v Európskom fóre zdravotného postihnutia. V rámci týchto rokovaní spolupracoval napríklad na tvorbe dokumentov  ako Európsky akt o prístupnosti, ďalej predpisov na implementáciu Marakéšskej zmluvy o voľnom šírení sprístupnenej literatúry a iných dokumentov.

 

Zmeny na Úrade ÚNSS

Ústredná rada o nich bola informovaná v správe riaditeľky ÚNSS Tatiany Winterovej. V dôsledku odchodu niektorých zamestnancov Úrad prekonáva obdobie, ktoré má negatívny dopad na jeho kapacitu. Napriek tomu boli Úradom resp. pod jeho vedením uskutočnené projekty a kampane ako verejná zbierka Biela pastelka, Deň bielej palice, Zdravé oči už v škôlke, fotosúťaž Cesta svetla, prehliadka Dni Mateja Hrebendu, úspešne boli zorganizované konferencie k prekladači RoboBraille a Braillovo písmo – jeho význam v 21. storočí a jeho budúcnosť. Taktiež boli poskytované všetky služby a vykonávané všetky činnosti dôležité pre chod ÚNSS.

 

Ústredná rada schválila aj nový organizačný poriadok Úradu ÚNSS, podľa ktorého má teraz úrad ÚNSS týchto sedem oddelení:

 • Ekonomické oddelenie
 • Oddelenie sociálnych služieb
 • Centrum technických a informačných služieb (CETIS)
 • Oddelenie prevencie architektonických a dopravných bariér
 • Oddelenie pre vzťahy s verejnosťou a fundraising
 • Oddelenie pre rozvoj spolkovej činnosti
 • Oddelenie pre obhajobu práv, legislatívne aktivity a zahraničné vzťahy

 

Finančná situácia ÚNSS

Ústredná rada vzala na vedomie informáciu o finančnej situácii s konštatovaním, že bolo dosiahnuté vyrovnané financovanie aktuálnych nákladov na základné aktivity ÚNSS. A to najmä vďaka úspešným rokovaniam vedúcim k navýšeniu príspevkov od samosprávnych krajov na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, ako aj  v dôsledku výnosov verejných zbierok a výnosu z alokácie 2% z daní pre ÚNSS. Napriek tomuto stavu je treba pokračovať v získavaní financií nevyhnutných na udržanie a rozširovanie potrebných a požadovaných aktivít a služieb ÚNSS.

 

Biela pastelka 2018

Pri hodnotení zbierky Biela pastelka vyslovila Ústredná rada poďakovanie všetkým jej organizátorom, realizátorom a prispievateľom. Zvlášť vysoko si cení prístup členov ÚNSS, výborov, Krajskej rady a Krajského strediska v Prešovskom kraji, ktorý dlhodobo dosahuje najvyšší výnos zbierky a odporúča šíriť ich skúsenosti vo všetkých krajoch.

Výnos zbierky v hlavnom zbierkovom dni bol 131 374,06 eura, čo je viac ako v predchádzajúcom roku. Výnos priamej spolupráce so školami bol však nižší, čo zrejme súvisí s vyšším záujmom základných organizácií spolupracovať so školami. Do zbierky sa však zapojilo len 48 základných organizácií. Členovia Ústrednej rady v diskusii vyslovili názor, že grantová komisia by mala zohľadniť v bodovom hodnotení žiadosti o grant účasť žiadateľa na zbierke Biela pastelka. Ústredná rada určila hlavný deň zbierky v roku 2019 a v nasledujúcich rokoch na predposledný piatok v mesiaci september.

 

Sprístupnenie televíznych programov

Ústredná rada uvítala zámer ÚNSS uskutočniť prieskum medzi nevidiacimi a slabozrakými divákmi o možnosti resp. nemožnosti prijímať televízne programy s komentárom pre nevidiacich a získané výsledky použiť na poradenstvo a na rokovania s kompetentnými orgánmi o zabezpečení príjmu televíznych programov s komentárom pre nevidiacich. Odporučila zistiť u RTVS stav a možnosti aktualizácie archívu programov s komentárom pre nevidiacich RTVS dokorán.

 

Spolková činnosť

Ústredná rada stanovila obdobie konania Výročných členských schôdzí 2019 na 1. marec až 30. apríl 2019. Akceptovala rozhodnutie členov Základnej organizácie č. 63 Revúca a oficiálne túto základnú organizáciu zrušila. S uspokojením vzala na vedomie, že sa podarilo personálne stabilizovať situáciu v Základnej organizácii Žiar nad Hronom a Vranov nad Topľou.

 

K ďalším bodom, o ktorých rokovala Ústredná rada patrili:

 • Vyhodnotenie priebehu osvetovo-bezpečnostného podujatia Biela palica.
 • Fond individuálneho darcovstva s odporučením predlžiť termíny na predkladanie žiadostí
 • Stratégia rozvoja spoločnosti Tyflocomp
 • Legislatívna správa
 • Zintenzívniť spoluprácu krajských spolkových organizačných zložiek s Ústrednou kontrolnou komisiou
 • Vyhodnotenie konferencií
 • Práva osôb so zdravotným postihnutím a Agenda udržateľného rozvoja 2030“
 • Rekapitulácia realizovaných a pripravovaných projektov

 

Trvajúce úlohy

Kontrola plnení uznesení nie je formálnou záležitosťou. To dokladá posun pretrvávajúcich úloh, ktorými sú Dostupnosť elektronického občianskeho preukazu pre nevidiacich, splnenie opatrení v Základnej organizácii ÚNSS Žilina a predĺženie termínu schválenia novely Rokovacieho poriadku výborov základných organizácií ÚNSS.

 

Budúce zasadnutie Ústrednej rady ÚNSS sa uskutoční 14. a 15. júna 2019.

 

Podľa uznesení spracoval Josef Zbranek

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *