Len vďaka sebaláske môže prísť rovnocenná láska

Workshop o partnerstve viedla na pobyte pre mladých ľudí so zrakovým postihnutím v Tajove lektorka Katarína Němcová, zakladateľka medzinárodnej zoznamovacej agentúry s názvom Find L’amour. Na pár minút ju pristavila aj Dúha. 

Biela pastelka oslávila osemnáste narodeniny

Verejná zbierka Biela pastelka pomáha vám – nevidiacim a slabozrakým už 18 rokov. My v ÚNSS sme si toto významné jubileum uvedomili a dúfame, že o pastelke sa bude hovoriť nielen 20. Septembra (v jej tohtoročný hlavný zbierkový deň), ale že budeme v povedomí počas celého roka a že budeme získavať priaznivcov a najmä podporovateľov. 

Je to pre mňa tabu

Osloviť odborníka a zabezpečiť sériu prednášok. To sa Krajskému stredisku Únie nevidiacich a slabozrakých v Košiciach javilo ako najvhodnejšie riešenie na množiace sa otázky mladých klientov z oblasti sexuálneho života. Grantová komisia to odklepla, a tak už nič nestálo v ceste.