Aj vďaka vašim 2 % to nevidíme až tak čierno!

Čas venovania 2 % vrcholí. Ak potrebujete presvedčiť skeptikov, prečo venovať peniaze práve Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska, inšpirujte sa uvedeným argumentmi. Na presné čísla a fakty počúva veľa ľudí. 

 

Pretože aj vďaka vašim 2 % sme 3 112 nevidiacim a slabozrakým pomohli na ceste k samostatnosti.

Ľudí so zrakovým postihnutím sme naučili chodiť s bielou palicou, bezpečne vykonávať rôzne domáce práce, písať i čítať Braillovo písmo, používať počítač či smartfón s čítačom obrazovky a kompenzačné pomôcky. Nácviky prebiehali pod vedením vyškolených inštruktorov sociálnej rehabilitácie na základe starostlivo pripraveného individuálneho plánu presne šitého na mieru klienta.

piktogram nevidiaceho človeka s palicou a textom"sme 3112 nevidiacim a slabozrakým pomohli na ceste k samostatnosti"
Plagát „sme 3112 nevidiacim a slabozrakým pomohli na ceste k samostatnosti“

Pretože aj vďaka vašim 2 % sme sociálnu pomoc poskytovali v 8 krajoch a 65 mestách.

S klientmi sme pracovali prevažne individuálne – buď ambulantne (na našich pracoviskách), alebo v teréne (v domácom prostredí človeka so zrakovým postihnutím). Snažili sme sa o to, aby boli služby dostupné všetkým a nepresiahli vzdialenosť 30 km. Skupinové formy pomoci sme využívali pri vyrovnávaní sa s postihnutím, motivácii k ďalšej aktivite a pri zvládaní sociálno-komunikačných zručností.

piktogram Slovenska s textom: "sme sociálnu pomoc poskytovali v 8 krajoch, 65 mestách!"
plagát „sme sociálnu pomoc poskytovali v 8 krajoch , 65 mestách“

Pretože aj vďaka vašim 2 % sme venovali 4 600 hodín odstraňovaniu architektonických a informačných bariér.

Posudzovali sme projekty pre územné a stavebné konanie. Zúčastňovali sme sa na kolaudáciách. Projektantom sme pomáhali odbornými konzultáciami pri navrhovaní bezbariérového prostredia. V oblasti informačných technológií sme sa venovali prístupnosti aplikácií, mobilných telefónov a webových stránok. Poskytovali sme poradenstvo farmaceutickým firmám pri popisovaní liekov Braillovým písmom.

piktogram hodín s textom" sme venovali 4600+hodín odstraňovaniu architektonických a informačných bariér"
Plagát „sme venovali 4600+hodín odstraňovaniu architektonických a informačných bariér“

Pretože aj vďaka vašim 2 % naši členovia pripravili 600 podujatí pre nevidiacich a slabozrakých.

Základné organizácie ÚNSS majú za sebou množstvo vzdelávacích, športových, relaxačných a turistických aktivít. Nasávali a ponúkali informácie – zúčastňovali sa na prednáškach, usporiadali viacero prezentácií o každodennosti so zrakovým postihnutím určených širokej verejnosti. Absolvovali poznávacie zájazdy u nás aj za hranicami, navštívili kultúrne inštitúcie, kde si aj ľudia so zrakovým postihnutím prídu na svoje, dokonca splavili rieku Hron.

 

ÚNSS ako prijímateľ pomoci

Na stránke Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a jej jednotlivých krajských stredísk nájdete návod, ako pri poukazovaní 2 % postupovať krok za krokom, všetky potrebné tlačivá s vyplnenými údajmi o ÚNSS ako aj vizuál aktuálneho plagátu. Ten si môžete stiahnuť, vytlačiť, či priložiť do mailu a takto ho šíriť ďalej.

 

Údaje o ÚNSS

Obchodné meno (názov): Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Právna forma: občianske združenie

IČO: 00683876

Sídlo: Sekulská 672/1, 842 50 Bratislava

 

(red.)

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *