Ozvena štartovacieho výstrelu projektu Nezastaviteľní sa už nesie celým Slovenskom

Zástupcovia viacerých občianskych združení, pracovníci domovov sociálnych služieb, metodici, členovia výborov, špeciálni pedagógovia a ďalší na slovo vzatí odborníci zodpovedali pri viacerých osobných i on-line príležitostiach podrobné a neúnavne kladené otázky o živote so zrakovým, sluchovým, telesným i mentálnym postihnutím. 

Očami ľudí

Ak nie je podráždený ani jeden typ čapíkov, nevnímame farebne. Reakcia jedného druhu čapíkov zaistí vnem základnej farby, absorbcia svetla určitej vlnovej dĺžky dvomi alebo všetkými tromi typmi identifikáciu farebných odtieňov, bielej a sivej. Ak všetko funguje, ako má, dokáže ľudské oko fyziologicky rozlíšiť asi 150 farieb, celkovo ale viac ako 2000 odtieňov. Ak však nie… 

Rybolov a nevidiaci

„Chytám najmä v noci a vtedy ani ja nič nevidím, tak aké znevýhodnenie?“ povedal mi vidiaci kamarát Tóno, vášnivý dlhoročný rybár, keď som sa mu zdôveril, akú tému idem spracovať. Poprosil som ho, aby mi ozrejmil niekoľko základných vecí, pretože ryby som nikdy nechytal, a teda o rybačke nič neviem.