Škola – základ života

Kam sa výbor ZO Čadca pohol, tam akosi zakaždým narazil na otázky rodičov (členov i nečlenov) o výhodách a nevýhodách špeciálnych škôl a o vzdelávaní svojich nevidiacich a slabozrakých detí v škole bežného typu. Niektoré odpovede sa vynorili bez zaváhania, väčšina si však vyžadovala odborníkov. 

Pobyty 2019: Pre rodiny aj mladých

V roku 2019 plánuje ÚNSS uskutočniť dve pobytové aktivity podporené zo zdrojov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Na jeden pozývame nevidiacich a slabozrakých z Trnavského kraja spolu s rodinnými príslušníkmi, na druhý mládežníkov so zrakovým postihnutím z celého Slovenska. 

Medzinárodný turnaj v Qarde vyhral Slovák

Qardo je neodmysliteľnou súčasťou aktivít ZO ÚNSS v Nitre. Tohtoročný Veľkonočný turnaj navštívili nielen Nitrančania, ale aj Slováci z iných miest a tiež  hráči z Prahy, na čele s autorom hry. Tomu sa nepodarilo poraziť slovenských nadšencov Qarda. 

Je to pre mňa tabu

Osloviť odborníka a zabezpečiť sériu prednášok. To sa Krajskému stredisku Únie nevidiacich a slabozrakých v Košiciach javilo ako najvhodnejšie riešenie na množiace sa otázky mladých klientov z oblasti sexuálneho života. Grantová komisia to odklepla, a tak už nič nestálo v ceste.