Pohľadnica od ZO Dubnica nad Váhom

Pramene plné sodíka, draslíka, horčíka, železa, vápnika, chlóru, jódu a voľného oxidu uhličitého ozdravovali telá. Duše si povzbudzovali navzájom. Výmenou skúseností v najrôznejších oblastiach života so zrakovým postihnutím. Všetko pod hlavičkou projektu s názvom Poraďme si navzájom. 

Spoznaj svoju organizáciu

Pozvánka do malebnej dedinky Králiky (od Tajova doľava) putovala do rodín členov ZO Banská Bystrica, našincom združeným v ostatných organizáciách Banskobystrického kraja, aktívnym dobrovoľníkom z Únie žien Slovenska, ktorí už roky s nami kráčajú počas septembrových piatkov ulicami, ale niekoľko sa ich ušlo aj cezpoľným. 

Otvorme srdcia pre včielky

Vedeli ste, že tvarom, veľkosťou a smerom kriviek pri tanci si včely vymieňajú informácie o tom, kde a ako ďaleko od úľa je dostatok potravy? Že orientačným bodom im je slnko, a to aj vtedy, ak je za mrakmi? Alebo že medová masáž k nám dorazila z Ruska a pomáha telu zbaviť sa toxínov, nepriaznivých účinkov stresu a nečistého životného prostredia. 

Škola – základ života

Kam sa výbor ZO Čadca pohol, tam akosi zakaždým narazil na otázky rodičov (členov i nečlenov) o výhodách a nevýhodách špeciálnych škôl a o vzdelávaní svojich nevidiacich a slabozrakých detí v škole bežného typu. Niektoré odpovede sa vynorili bez zaváhania, väčšina si však vyžadovala odborníkov. 

Pobyty 2019: Pre rodiny aj mladých

V roku 2019 plánuje ÚNSS uskutočniť dve pobytové aktivity podporené zo zdrojov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Na jeden pozývame nevidiacich a slabozrakých z Trnavského kraja spolu s rodinnými príslušníkmi, na druhý mládežníkov so zrakovým postihnutím z celého Slovenska. 

Medzinárodný turnaj v Qarde vyhral Slovák

Qardo je neodmysliteľnou súčasťou aktivít ZO ÚNSS v Nitre. Tohtoročný Veľkonočný turnaj navštívili nielen Nitrančania, ale aj Slováci z iných miest a tiež  hráči z Prahy, na čele s autorom hry. Tomu sa nepodarilo poraziť slovenských nadšencov Qarda.