Opäť pod olympijskými bodkami

Z 35 našincov, ktorí o dušu spasenú bodkovali v máji v Košiciach a v júni v Banskej Bystrici, v Martine a v Trnave sme šiestich najúspešnejších v každej disciplíne v celkovom poradí bez ohľadu na umiestnenie v kvalifikačnom kole pozvali na sobotu 7. a nedeľu 8. decembra 

Pohľadnica od ZO Dubnica nad Váhom

Pramene plné sodíka, draslíka, horčíka, železa, vápnika, chlóru, jódu a voľného oxidu uhličitého ozdravovali telá. Duše si povzbudzovali navzájom. Výmenou skúseností v najrôznejších oblastiach života so zrakovým postihnutím. Všetko pod hlavičkou projektu s názvom Poraďme si navzájom. 

Spoznaj svoju organizáciu

Pozvánka do malebnej dedinky Králiky (od Tajova doľava) putovala do rodín členov ZO Banská Bystrica, našincom združeným v ostatných organizáciách Banskobystrického kraja, aktívnym dobrovoľníkom z Únie žien Slovenska, ktorí už roky s nami kráčajú počas septembrových piatkov ulicami, ale niekoľko sa ich ušlo aj cezpoľným. 

Otvorme srdcia pre včielky

Vedeli ste, že tvarom, veľkosťou a smerom kriviek pri tanci si včely vymieňajú informácie o tom, kde a ako ďaleko od úľa je dostatok potravy? Že orientačným bodom im je slnko, a to aj vtedy, ak je za mrakmi? Alebo že medová masáž k nám dorazila z Ruska a pomáha telu zbaviť sa toxínov, nepriaznivých účinkov stresu a nečistého životného prostredia. 

Škola – základ života

Kam sa výbor ZO Čadca pohol, tam akosi zakaždým narazil na otázky rodičov (členov i nečlenov) o výhodách a nevýhodách špeciálnych škôl a o vzdelávaní svojich nevidiacich a slabozrakých detí v škole bežného typu. Niektoré odpovede sa vynorili bez zaváhania, väčšina si však vyžadovala odborníkov.